Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3479/TCHQ-KTTT về thuế xuất khẩu hàng sản xuất xuất khẩu do Tổng Cục Hải Quan ban hành.

Số hiệu: 3479/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 26/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3479/TCHQ-KTTT
V/v: Thuế xuất khẩu hàng SXXK

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Công ty cổ phần kinh doanh chế biến hàng XNK Đà Nẵng
 (Địa chỉ: số 31 Đông Khê-Ngô Quyền-TP.Hải Phòng)

 

Trả lời Công văn số 03/CV ngày 21/05/2007 của Công ty về việc thuế xuất khẩu hàng sản xuất xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Công văn số 5226/BTC-TCHQ ngày 18/04/2007 của Bộ Tài chính thì: Quặng các loại nhập khẩu theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu, không phải nộp thuế xuất khẩu khi xuất khẩu, nếu mặt hàng có thuế xuất khẩu.

2. Về thủ tục, hồ sơ, thanh khoản tờ khai và sản phẩm xuất khẩu, thực hiện theo Quyết định số 919/QĐ-TCHQ ngày 25/05/2006 của Tổng cục Hải quan về Quy trình nghiệp vụ quản lý đối với nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết, liên hệ với Cục Hải quan nơi đăng ký thủ tục để được hướng dẫn cụ thể./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Cục HQ TP Hải Phòng;
- Website HQ;
- Lưu VT, Vụ KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đặng Thị Bình An 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3479/TCHQ-KTTT về thuế xuất khẩu hàng sản xuất xuất khẩu do Tổng Cục Hải Quan ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.794
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25