Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3478/TCT-KK năm 2019 về xử lý vướng mắc liên quan đến hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3478/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Thu Hà
Ngày ban hành: 30/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3478/TCT-KK
V/v xử lý vướng mắc liên quan đến hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Yên

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2952/CT-KK ngày 02/8/2019 của Cục Thuế tỉnh Phú Yên về vướng mắc liên quan đến công tác xử lý hoàn thuế GTGT của Công ty TNHH Quang Sơn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về việc hoàn thuế GTGT liên quan đến hoàn thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ xuất khẩu mà tại kỳ đề nghị hoàn thuế, người nộp thuế không có doanh thu xuất khẩu hoặc không kê khai doanh thu xuất khẩu (thực tế có phát phát sinh doanh thu xuất khẩu), Bộ Tài chính đã có công văn số 16603/BTC-CST ngày 21/11/2016 trả li Công ty TNHH Lục Hải (bản photocopy kèm theo).

Đnghị Cục Thuế tỉnh Phú Yên tham khảo nội dung tại công văn số 16603/BTC-CST ngày 21/11/2016 nêu trên, căn cứ tình hình thực tế phát sinh của Công ty TNHH Quang Sơn, xác định chính xác số thuế GTGT đủ điều kiện để thực hiện hoàn thuế theo đúng quy định và gửi hồ sơ đề nghị chuyển tiêu chí giám sát đối với hoàn thuế về Tổng cục Thuế để được hỗ trợ chuyển tiêu chí giám sát.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Phú Yên được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3478/TCT-KK năm 2019 về xử lý vướng mắc liên quan đến hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.709

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.247.75