Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3469/TCT-KK năm 2015 về kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3469/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Đại Trí
Ngày ban hành: 26/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3469/TCT-KK
V/v: kê khai, nộp thuế GTGT

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cà Mau

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 793/CT-KTrT ngày 09/7/2015 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau nêu vướng mắc về việc thu thuế GTGT của các nhà thầu có hoạt động xây dựng cơ bản vãng lai ngoại tỉnh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006, Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế; Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Trường hợp các nhà thầu ngoại tỉnh, trụ sở chính tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh (danh sách đính kèm) có hoạt động xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Cà Mau nhưng chưa thực hiện kê khai, nộp thuế hoặc chưa nộp thuế đầy đủ trên địa bàn tỉnh Cà Mau, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Cà Mau phối hợp với Cục Thuế các thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh đôn đốc, xử lý dứt điểm số tiền thuế GTGT vãng lai còn phải nộp của các nhà thầu trên.

Trường hợp tại trụ sở chính chưa kê khai doanh thu phát sinh và số thuế phải nộp của hoạt động xây dựng cơ bản vãng lai tại tỉnh Cà Mau, đề nghị các Cục Thuế: Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh hướng dẫn các nhà thầu khai bổ sung và đề nghị nộp ngay số tiền thuế vãng lai hoặc tiến hành các thủ tục kiểm tra, thanh tra về hóa đơn, kê khai, nộp thuế nhà thầu vãng lai để xác định các hành vi vi phạm về thuế và xử phạt, công khai các thông tin về nợ thuế theo quy định. Trường hợp cần thiết, cơ quan thuế có văn bản gửi các cơ quan chức năng để phối hợp thu hồi nợ thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Cà Mau được biết và phối hợp với các Cục Thuế có liên quan thực hiện

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP. Hà Nội, Đà Nẵng,
Hồ Chí Minh (để phối hợp thực hiện);
- Các Vụ: QLN, PC;
- Lưu:VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3469/TCT-KK năm 2015 về kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.667

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242