Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 34637/CT-HTr năm 2015 trả lời chính sách thuế về hóa đơn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 34637/CT-HTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 08/06/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 34637/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Công thông tin điện tử - Bộ Tài chính

Cục thuế TP Hà Nội nhận được phiếu chuyn số 486/PC-TCT ngày 14/05/2015 của Tổng cục Thuế chuyển thư hỏi của độc giả Nguyễn Thị Hợp do Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính chuyển đến, về vic giải đáp chính sách. Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hướng dẫn về việc xử lý đối với hóa đơn đã lập như sau:

1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ s hóa đơn lập sai.

2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phi hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hi các liên của s hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hi hóa đơn phải th hiện được lý do thu hi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ sơ hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bn ghi rõ sai sót, đng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) s lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng..., tiền thuế giá trị gia ng cho hóa đơn s..., ký hiệu... Căn cứ vào hóa đơn điều chnh, người bán và người mua kê khai điu chnh doanh s mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chnh không được ghi s âm (-) …”

Căn cứ Tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành một s điều của Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định v thời đim xác định thuế GTGT như sau:

Đi với bán hàng hóa là thời đim chuyn giao quyền s hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tin.”

Căn cứ Khoản 5 Điều 10 Thông tư s 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ hướng dẫn khai bổ sung hồ sơ khai thuế như sau:

Sau khi hết hạn nộp h sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện h sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Đi với loại thuế có kỳ quyết toán thuế năm: Trường hợp chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì người nộp thuế khai b sung hồ sơ khai thuế tạm nộp của tháng, quý có sai sót, đng thời tổng hợp s liệu khai b sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp đã nộp h khai quyết toán thuế năm thì ch khai bổ sung h sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp hồ sơ khai bổ sung h sơ quyết toán thuế năm làm gim số thuế phải nộp nếu cần xác định lại s thuế phi nộp của tháng, quý thì khai bổ sung hồ sơ khai tháng, quý và tính lại tiền chậm nộp (nếu có)... "

Căn cứ các quy định nêu trên Cục thuế TP Hà Nội trả li theo nguyên tc như sau:

Về việc xử lý đối với hóa đơn đã lập, đề nghị công ty của độc giả căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị được thực hiện theo hướng dẫn tại Điu 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính nêu trên.

Về việc kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế: đề nghị công ty khai bổ sung hồ sơ khai thuế tháng 12/2014 và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014, báo cáo tài chính năm 2014 theo hướng dẫn tại Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 nêu trên.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để Cổng thông tin điện t - Bộ Tài chính biết và hướng dẫn độc gi thực hiện theo đúng quy định tại các văn bn quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bn này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục thuế (để b/c);
-
Phòng Pháp chế;
-
Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG




Mai Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 34637/CT-HTr năm 2015 trả lời chính sách thuế về hóa đơn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.569

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.236.140