Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 34613/CT-HTr năm 2015 trả lời chính sách thuế thu nhập cá nhân về giảm trừ gia cảnh (thu nhập NET) để quy đổi sang thu nhập GROSS do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 34613/CT-HTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 08/06/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34613/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Ông (Bà) Koichi Yamaguchi
(Địa chỉ: Số 1 đường Thanh Niên, p. Trúc Bạch, q.Ba Đình, Hà Nội. MST: 8073204592)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 01/CV2015 ngày 25/5/2015 của ông (bà) Koichi Yamaguchi - Trưởng Văn phòng đại diện JX Metals Trading Co., Ltd vướng mắc về việc giảm trừ khoản bảo hiểm bắt buộc vào thu nhập NET để quy đổi sang thu nhập GROSS khi xác định nghĩa vụ thuế TNCN từ tháng 4/2010 đến tháng 6/2013.

- Căn cứ Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định s 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, có hiệu lực từ ngày 01/01/2009.

+ Tại Khoản 2 Mục II Phần A quy định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công:

"2.1. Thu nhập từ tiền lương, tiền công là các khoản thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động dưới các hình thức bng tiền hoặc không bng tin,...

Các khoản thu nhập nêu trên làm căn cứ xác định thu nhập chịu thuế là thu nhập trước khi khu trừ thuế thu nhập cá nhân (thu nhập trước thuế). Trường hợp thu nhập thực nhận không bao gm thuế thu nhập cá nhân (thu nhập sau thuế) thì phải quy đi thành thu nhập trước thuế theo phụ lục s 01/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này. "

+ Tại Mục I Phn B quy định căn cứ tính thuế đi với thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công:

“Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập tính thuế và thuế sut.

Thu nhập tính thuế được xác định bng thu nhập chịu thuế trừ các khoản sau:

- Các khoản đóng góp bảo hiểm bt buộc như: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm trách nhiệm ngh nghiệp đi với một s ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc và các khoản bảo hiểm bắt buộc khác theo quy định của pháp luật.

- Các khoản giảm trừ gia cảnh.

- Các khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học. ”

- Căn cứ công văn số 1578/TCT-TNCN ngày 28/4/2009 của Tổng cục Thuế hướng dẫn quy đổi thu nhập sau thuế ra thu nhập trước thuế.

- Căn cứ Công văn số 3565/TCT-TNCN ngày 14/9/2010 của Tổng cục Thuế hướng dẫn quy đổi thu nhập sau thuế ra thu nhập trước thuế.

Căn cứ các quy định trên, về vn đề vướng mắc của cá nhân Koichi Yamaguchi, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến về nguyên tc như sau:

Trường hợp trong giai đoạn từ tháng 4/2010 đến tháng 6/2013 (thời đim trước khi Thông tư số 111/2013/TT-BTC có hiệu lực thi hành), ông (bà) Koichi Yamaguchi là đi tượng cư trú tại Việt Nam, nhận thu nhập không bao gồm thuế TNCN từ tiền lương, tiền công thì thu nhập không bao gồm thuế TNCN này trừ đi khoản giảm trừ gia cảnh (Thu nhập NET) được quy đổi thành thu nhập trước thuế theo hướng dẫn tại Phụ lục số 01/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư s 84/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính, sau đó cộng với các khoản lợi ích được hưởng khác (nếu có) và trừ khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học, khoản đóng góp bảo hiểm bt buộc được giảm trừ (nếu có) để xác định thu nhập tính thuế TNCN.

Đ nghị ông (bà) Koichi Yamaguchi nghiên cứu và thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 1578/TCT-TNCN ngày 28/4/2009 và công văn số 3565/TCT-TNCN ngày 14/9/2010 của Tổng cục Thuế nêu trên.

Từ 01/10/2013, việc xác định thu nhập làm căn cứ quy đổi từ thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập tính thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 4 Điều 7 Chương II Thông tư số 111/2013ATT-BTC của Bộ Tài chính.

Cục Thuế TP. Hà Nội thông báo cho cá nhân biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phòng Thu nhập cá nhân;
-
Phòng Pháp chế;
-
Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 34613/CT-HTr năm 2015 trả lời chính sách thuế thu nhập cá nhân về giảm trừ gia cảnh (thu nhập NET) để quy đổi sang thu nhập GROSS do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.648

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.108.182