Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3448/TCT-QLN năm 2013 gia hạn nộp thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3448/TCT-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Trịnh Hoàng Cơ
Ngày ban hành: 17/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3448/TCT-QLN
V/v Gia hạn nộp thuế

Hà Nội ngày 17 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hậu Giang

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 315/CT-QLN ngày 04/04/2013 của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang về việc đề nghị gia hạn nộp thuế cho 3 đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam gồm: Công ty TNHH MTV Dịch vụ hàng hải Hậu Giang (sau đây viết tắt là Công ty DV-HH HG); Công ty TNHH MTV đầu tư-Phát triển Công nghiệp tàu thủy Hậu Giang (sau đây viết tắt là Công ty ĐT-PT CN tàu thủy HG) và Xí nghiệp xây lắp Công nghiệp tàu thủy Hậu Giang (sau đây viết tắt là XN CN tàu thủy HG) (là đơn vị trực thuộc Công ty ĐT-PT CN tàu thủy HG) kèm theo hồ sơ xin gia hạn, Văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt ngày 11/12/2012 của Công ty ĐT-PT CN tàu thủy HG và XN CN tàu thủy HG, các văn bản bổ sung hồ sơ, giải trình của 3 đơn vị. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Trường hợp Công ty ĐT-PT CN tàu thủy HG và XN CN tàu thủy HG

1.1. Căn cứ theo quy định của Luật Quản lý thuế và giải trình của 2 đơn vị, các đơn vị đang thực hiện tái cơ cấu không thuộc trường hợp được gia hạn nộp thuế.

1.2. Theo giải trình tại văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt ngày 11/12/2012 của Công ty ĐT-PT CN tàu thủy HG và XN xây lắp CN tàu thủy HG nêu trên thì 2 đơn vị này thuộc nhóm bị giải thể theo Quyết định số 2018/QĐ-TTg ngày 18/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam. Đề nghị Cục Thuế hướng dẫn các đơn vị xem xét, xử lý nợ thuế theo quy định tại Thông tư số 38/2005/TT-BTC ngày 18/05/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục xử lý tài chính khi thành lập mới, tổ chức lại và giải thể doanh nghiệp nhà nước và các quy định pháp luật về giải thể doanh nghiệp.

2. Trường hợp Công ty DV-HH HG

Tại điểm g, Khoản 1, Điều 27, Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế quy định: 6 trường hợp được gia hạn nộp thuế, trong đó, có trường hợp: "g) Gặp khó khăn đặc biệt khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính".

Căn cứ vào quy định nêu trên, căn cứ hồ sơ và các văn bản giải trình của Công ty, lý do đề nghị gia hạn nộp thuế là Công ty đang thực hiện tái cơ cấu theo Quyết định số 926/QĐ-TTg ngày 18/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, công ty gặp nhiều khó khăn về tài chính không phải là nguyên nhân gặp khó khăn đặc biệt. Vì vậy, Công ty không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Hậu Giang biết và hướng dẫn Công ty thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo (để báo cáo);
- Công ty ĐT-PT CN tàu thủy HG;
- XN xây lắp CN tàu thủy HG;
- Công ty DV-HH HG;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NỢ VÀ CCNT
Trịnh Hoàng Cơ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3448/TCT-QLN năm 2013 gia hạn nộp thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.614
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.175.101