Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3448/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 23/08/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3448/TCT-KK
V/v: thu nộp kinh phí thu hồi từ các dự án sản xuất thử nghiệm

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 3472/BCN-TCKT ngày 25/7/2007 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) về việc nộp kinh phí thu hồi từ các dự án sản xuất thử nghiệm. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư liên tịch số 85/2004/TTLT/BTC-BKHCN ngày 20/8/2004 của Liên tịch Bộ Tài chính – Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý tài chính đối với các dự án khoa học và công nghệ được ngân sách nhà nước hỗ trợ và có thu hồi kinh phí, quy định:

- Mục I: “Kinh phí thu hồi từ các dự án sản xuất thử nghiệm, dự án chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học từ nước ngoài được ngân sách nhà nước hỗ trợ (dưới đây gọi là các dự án) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương (gọi chung là các Bộ) và các địa phương là nguồn thu của ngân sách nhà nước, các đơn vị có trách nhiệm nộp trực tiếp vào ngân sách nhà nước”

- Điểm 4.2, Mục II:

“- Các đơn vị chủ trì thực hiện dự án có trách nhiệm đăng ký thu nộp ngân sách với cơ quan thuế địa phương nơi đơn vị đóng trụ sở và thực hiện thu nộp ngân sách nhà nước đúng cam kết ghi trong hợp đồng. Trong đó:

+ Nộp vào ngân sách trung ương đối với kinh phí thu hồi từ các dự án do ngân sách trung ương hỗ trợ;

+ Nộp vào ngân sách địa phương đối với kinh phí thu hồi từ các dự án do ngân sách địa phương hỗ trợ và dự án cấp nhà nước do ngân sách trung ương hỗ trợ địa phương”.

Do vậy, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế thực hiện đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 85/2004/TTLT/BTC-BKHCN nêu trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo về Tổng cục Thuế để được hướng dẫn giải quyết.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công thương;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Các Vụ PC, HCSN và NSNN;
- Lưu: VT, PC, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3448/TCT-KK ngày 23/08/2007 về việc thu nộp kinh phí thu hồi từ các dự án sản xuất thử nghiệm do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.319

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!