Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 344/TCT-KK về báo cáo số thuế miễn, giảm, hoàn thuế, gia hạn nộp thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 344/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 29/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 344/TCT-KK
V/v báo cáo số thuế miễn, giảm, hoàn thuế, gia hạn nộp thuế.

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, Bộ Tài chính đã ban hành một số Thông tư hướng dẫn:

- Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 hướng dẫn thực hiện giảm, gia hạn nộp thuế TNDN.

- Thông tư số 04/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 hướng dẫn tạm hoàn thuế GTGT đối với lô hàng chưa có chứng từ thanh toán ngân hàng.

- Thông tư số 12/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 hướng dẫn gia hạn nộp thuế TNDN năm 2009 đối với hoạt động sản xuất kinh doanh một số ngành nghề.

- Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 hướng dẫn giảm 50% thuế suất thuế GTGT đối với 19 nhóm hàng hoá, dịch vụ kinh doanh gặp khó khăn.

- Thông tư số 85/2009/TT-BTC ngày 28/4/2009 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 58/2009/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ chương kích cầu đầu tư tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với DN.

Để có cơ sở số liệu tổng hợp báo cáo kết quả và tình hình giảm thuế GTGT, TNDN, lệ phí trước bạ, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các địa phương triển khai rà soát báo cáo ngay một số nội dung sau:

1- Tổng hợp số thuế TNDN giảm quý IV năm 2008 theo Thông tư số 85/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên tương tự như đối với trường hợp giảm thuế TNDN theo Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính (theo mục I biểu mẫu số 1 đính kèm công văn số 1531/TCT-VP ngày 24/4/2009 của Tổng cục Thuế).

- Tổng hợp số thuế GTGT, Lệ phí trước bạ giảm năm 2009 theo Thông tư số 85/2009/TT-BTC nêu trên theo biểu mẫu đính kèm công văn này;

Trường hợp số thuế TNDN, số thuế GTGT giảm năm 2009 theo Thông tư số 85/2009/TT-BTC đã được tổng hợp báo cáo chung vào số thuế TNDN, số thuế GTGT giảm năm 2009 theo Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 và Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính thì đề nghị các Cục Thuế tách riêng số thuế giảm theo Thông tư số 85/2009/TT-BTC và số thuế giảm theo Thông tư số 03/2009/TT-BTC và Thông tư số 13/2009/TT-BTC nêu trên.

2- Yêu cầu các Cục Thuế rà soát, tổng hợp báo cáo đầy đủ số thuế GTGT, TNDN được miễn, giảm, gia hạn, hoàn thuế theo nội dung nêu tại công văn số 1531/TCT-VP ngày 24/4/2009 của Tổng cục Thuế.

Báo cáo tổng hợp số thuế miễn, giảm, gia hạn, hoàn thuế nêu trên gửi về Tổng cục Thuế trước ngày 10/02/2010, đồng thời truyền tệp dữ liệu báo cáo qua đường thư điện tử theo địa chỉ: bthuong@gdt.gov.vn.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế được biết và chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Lãnh đạo Tổng cục (để báo cáo);
- Các Vụ/ Đơn vị thuộc, trực thuộc TCT;
- Lưu: VT, KK(2b).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 344/TCT-KK về báo cáo số thuế miễn, giảm, hoàn thuế, gia hạn nộp thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.092
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.63.218