Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 344/TCT-CS về hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng đối với hàng xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 344/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 24/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 344/TCT-CS
V/v hoàn thuế GTGT theo tháng đối với hàng xuất khẩu.

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Cà Mau.

Trả lời công văn số 1130/CT-KK-KTT ngày 16/11/2012 của Cục thuế Cà Mau phản ánh vướng mắc trong quá trình thực hiện công văn số 14320/BTC-TCT ngày 19/10/2012 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012, công văn số 14320/BTC-TCT ngày 19/10/2012 của Bộ Tài chính:

- Trường hợp doanh ngiệp trong tháng vừa có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hóa, dịch vụ bán trong nước thì doanh ngiệp chỉ được xem xét hoàn thuế theo tháng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ từ 200 triệu đồng trở lên.

- Không có quy định về việc hoàn thuế theo tháng đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nước kể cả trường hợp có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ trên 200 triệu đồng.

- Tại công văn số 14320/BTC-TCT đã hướng dẫn công thức xác định số thuế GTGT được hoàn theo tháng của hàng hóa xuất khẩu. Đề nghị Cục thuế thực hiện theo hướng dẫn này.

- Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ bán trong nước không được hoàn theo tháng được chuyển kỳ sau khấu trừ tiếp và nếu trong 3 tháng liên tục doanh nghiệp có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì được hoàn thuế GTGT, số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết bao gồm cả thuế GTGT của hàng xuất khẩu chưa được hoàn theo tháng và thuế GTGT đầu vào của hàng bán trong nước. Theo đó trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng được hoàn thuế trong 3 tháng liên tục thì trong Giấy đề nghị hoàn thuế không phải tách riêng phần thuế đầu vào của hàng xuất khẩu, phần thuế đầu vào của hàng bán trong nước.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng công văn số 14320/BTC-TCT ngày 19/10/2012 của Bộ Tài chính./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ PC, KK (TCT);
- Lưu: VT, CS (02).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 344/TCT-CS về hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng đối với hàng xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.257

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.254.197