Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3427/TC/TCT của Tổng cục Thuế về việc kiểm tra quyết toán thuế

Số hiệu: 3427/TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 25/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3427/TC/TCT
Về việc kiểm tra quyết toán thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2005

 

CÔNG VĂN

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương

Vừa qua một số đơn vị phản ánh vướng mắc về việc kiểm tra quyết toán thuế đối với các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại các Luật thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

- Căn cứ Thông tư liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Quốc phòng số 113/1998/TTLT-BTC-BQP ngày 7/8/1998 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với hoạt động SXKD, dịch vụ của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng:

Các DNNN hoạt động kinh doanh, DNNN hoạt động công ích và doanh nghiệp khác thuộc Bộ Quốc phòng có trách nhiệm đăng ký, kê khai, quyết toán thuế theo Luật định với cơ quan thuế địa phương. Cơ quan Thuế có quyền và trách nhiệm thanh tra, kiểm tra về kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp này theo quy định của Luật Thuế hiện hành.

Riêng đối với các DNNN hoạt động công ích, trường hợp qua kiểm tra quyết toán thuế TNDN, nếu số thuế TNDN phải nộp phát sinh tăng so với số đã ghi thu, ghi chi theo quy định thì doanh nghiệp phải có trách nhiệm nộp bổ sung vào NSNN số thuế TNDN còn thiếu; trường hợp số thuế TNDN phải nộp giảm so với số đã ghi thu, ghi chi thì không thực hiện Điều chỉnh lại. Từ năm Ngân sách 2004, các doanh nghiệp công ích thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện nghĩa vụ nộp thuế TNDN theo đúng quy định của Luật Thuế TNDN.

Trường hợp các doanh nghiệp không lập tờ khai quyết toán thuế và không chấp hành Quyết định kiểm tra quyết toán thuế của cơ quan Thuế thì Cục thuế báo cáo cụ thể về Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) để Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Quốc phòng có biện pháp chấn chỉnh, xử lý.

Bộ Tài chính có ý kiến để Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết và thực hiện.

 

Nguyễn Thị Cúc

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3427/TC/TCT của Tổng cục Thuế về việc kiểm tra quyết toán thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.209
DMCA.com Protection Status