Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3416/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc đề nghị hướng dẫn tính toán hỗ trợ tiền sử dụng đất khi mua nhà thuộc sở hữu nhà nước

Số hiệu: 3416/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 13/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3416/TCT-TS
V/v: Hỗ trợ tiền sử dụng đất khi mua nhà thuộc sở hữu NN

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trả lời công văn số 2765/UBND ngày 19/5/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về đề nghị hướng dẫn tính toán hỗ trợ tiền sử dụng đất khi mua nhà thuộc sở hữu nhà nước, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại Khoản 2, Điều 21, Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất thì: "Việc thu tiền sử dụng đất khi bán nhà thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê thực hiện theo quy định tại Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 về mua bán và kinh doanh nhà của Chính phủ".

- Theo quy định tại Điểm 2.c, Điều 2 Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở: "Người có công với cách mạng nếu mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thì: được hỗ trợ toàn bộ tiền sử dụng đất đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều hộ ở. Được hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần tiền sử dụng đất đối với nhà ở một tầng…".

- Theo quy định tại Điểm 3, Mục II và Điểm 2, Mục III, Phần C Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất thì những người có công với cách mạng theo quy định tại Quyết định số 118/TTg được miễn, giảm tiền sử dụng đất.

Căn cứ các quy định trên đây thì việc hỗ trợ tiền sử dụng đất đối với các đối tượng mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước quy định tại Quyết định số 118/TTg là việc thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với những người có công với cách mạng. Các mức miễn, giảm tiền sử dụng đất được quy định cụ thể tại Thông tư số 117/2004/TT-BTC nêu trên.

Về nguyên tắc miễn, giảm tiền sử dụng đất thực hiện như sau: Miễn, giảm tiền sử dụng đất được thực hiện trực tiếp với đối tượng được miễn giảm và tính trên số tiền sử dụng đất phải nộp. Trường hợp trong hộ gia đình có nhiều thành viên thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất thì được cộng các mức giảm của từng thành viên thành mức giảm chung của cả hộ, nhưng mức giảm tối đa không vượt quá số tiền sử dụng đất phải nộp.

Tổng cục Thuế thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3416/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc đề nghị hướng dẫn tính toán hỗ trợ tiền sử dụng đất khi mua nhà thuộc sở hữu nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.305
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213