Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3407/TCT-CS về việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với Công ty nguyên liệu giấy Miền Nam do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3407/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 10/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 3407/TCT-CS
V/v thuế SDĐNN

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kon Tum

Trả lời công văn số 1033/CT-THDT ngày 09/05/2008 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum về việc miễn thuế SDĐNN đối với Công ty nguyên liệu giấy Miền Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 1070/QĐ-TTg ngày 20/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt dự án khả thi đầu tư xây dựng vùng rừng nguyên liệu giấy Kon Tum giai đoạn 2000 - 2010 thì Dự án được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với thời gian chu kỳ đầu của các loại cây trồng nguyên liệu giấy.

Do đó, nếu diện tích đất sử dụng làm vùng rừng nguyên liệu giấy do Công ty nguyên liệu giấy Miền Nam đang tiến hành khai thác thuộc dự án đầu tư xây dựng vùng rừng nguyên liệu giấy Kon Tum thì được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với thời gian chu kỳ đầu của các loại cây trồng nguyên liệu giấy theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Trường hợp dự án không còn tồn tại, diện tích đất quy hoạch làm vùng rừng nguyên liệu giấy được giao cho Công ty nguyên liệu giấy Miền Nam khai thác, sử dụng thì Công ty phải thực hiện nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./. 

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3407/TCT-CS về việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với Công ty nguyên liệu giấy Miền Nam do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.972
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.185