Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3403/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 21/08/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 3403/TCT-CS
V/v: thuế GTGT đối với các Khoản trợ cước, trợ giá

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi: Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Cao Bằng

Trả lời công văn số 193/VTNN ngày 28/6/2007 Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Cao Bằng đề nghị hướng dẫn về thuế GTGT đối với các Khoản trợ cước, trợ giá, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2, Mục II, phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định: “Cơ sở kinh doanh bán hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT cho đối tượng và giá theo quy định của Nhà nước được Nhà nước trợ giá, trợ cước vận chuyển, khi bán hàng phải tính thuế GTGT đầu ra để kê khai, nộp thuế GTGT cho hàng hóa theo giá bán quy định của Nhà nước. Khoản tiền trợ giá, trợ cước được Ngân sách cấp không phải tính thuế GTGT, cơ sở hạch toán vào thu nhập để tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty cồ phần vật tư nông nghiệp Cao Bằng thực hiện nhiệm vụ bán phân bón cho bà con nông dân miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc theo giá Nhà nước quy định, được Nhà nước trợ cước vận chuyển thì khi bán hàng Công ty phải tính thuế GTGT đầu ra cho hàng hóa theo giá bán quy định của Nhà nước và kê khai, nộp thuế GTGT. Đối với thuế GTGT đầu vào Công ty được kê khai, khấu trừ bao gồm cả thuế GTGT ghi trên hóa đơn của hoạt động thuê vận chuyển. Khoản tiền trợ cước vận chuyển được ngân sách cấp Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Cao Bằng không phải tính thuế GTGT, Công ty hạch toán vào thu nhập khác để tính thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Cao Bằng biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Cao Bằng;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3403/TCT-CS ngày 21/08/2007 về việc thuế Gia trị gia tăng đối với các khoản trợ cước, trợ giá do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.545

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.117.166
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!