Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3398/TCT-CS về việc miễn thuế giá trị gia tăng đối với điện bán cho sinh hoạt hộ dân nông thôn do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3398/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 09/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 3398/TCT-CS
V/v miễn thuế GTGT đối với điện sinh hoạt

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Vừa qua một số Cục thuế có công văn gửi về Tổng cục Thuế đề nghị hướng dẫn về việc miễn thuế GTGT đối với điện bán cho sinh hoạt hộ dân nông thôn.

Về vấn đề này, ngày 19/6/2006 Bộ Tài chính có công văn số 7450/BTC-TCT về thuế GTGT đối với điện bán cho tiêu dùng sinh hoạt hộ dân nông thôn gửi Cục thuế các địa phương.

Tuy nhiên tại Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT không hướng dẫn về thuế GTGT đối với điện bán cho tiêu dùng sinh hoạt hộ dân nông thôn. Mặt khác Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên đã bãi bỏ các nội dung hướng dẫn về thuế GTGT do Bộ Tài chính ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành không phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư này.

Để có cơ sở hướng dẫn việc miễn thuế GTGT đối với điện bán cho sinh hoạt hộ nông thôn được thống nhất và phù hợp với thực tế, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục thuế các địa phương báo cáo việc thực hiện công văn số 7450/BTC-TCT của Bộ Tài chính nêu trên trong thời gian vừa qua, hiện nay đang quản lý như thế nào, phát sinh những vướng mắc từ đó đề xuất hướng xử lý gửi về Tổng cục Thuế để tổng hợp, báo cáo Bộ hướng dẫn cụ thể.

Báo cáo đề nghị gửi về Ban Chính sách thuế - Tổng cục Thuế trước ngày 18/09/2008.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế các địa phương được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3398/TCT-CS về việc miễn thuế giá trị gia tăng đối với điện bán cho sinh hoạt hộ dân nông thôn do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.085
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127