Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3396/TCT-DNL năm 2015 về kê khai tập trung thuế giá trị gia tăng tại Hội sở chính do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3396/TCT-DNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Trần Văn Phu
Ngày ban hành: 21/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3396/TCT-DNL
V/v khai, nộp thuế GTGT

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2015

 

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4584/2015/TCKH-TCB ngày 22/6/2015 của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam về vướng mắc liên quan đến kê khai tập trung thuế GTGT tại Hội sở chính, về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Về thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Ngân hàng Techcombank tiếp tục được kê khai tập trung thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tại Hội sở. Việc kê khai và nộp thuế cho các địa phương được thực hiện theo phương thức 2% tính trên doanh thu chịu thuế của từng chi nhánh trực thuộc, căn cứ vào Bảng kê 01-6/GTGT.

- Về thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp: Ngân hàng Techcombank kê khai tập trung và nộp thuế GTGT phải nộp của toàn Ngân hàng theo phương pháp trực tiếp tại Hội sở dựa trên giá trị gia tăng từ hoạt động kinh doanh vàng bạc, đá quý của toàn Ngân hàng trong từng kỳ tính thuế theo Mẫu 03/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn các quy định về quản lý thuế;

- Về mã số thuế nộp thuế GTGT cho các cơ quan Thuế địa phương: Ngân hàng Techcombank sử dụng mã số thuế của chi nhánh trực thuộc (mã số thuế có 13 chữ số) khi lập chứng từ chuyển tiền nộp thuế cho các cơ quan Thuế địa phương; đồng thời đáp ứng được yêu cầu triển khai nộp thuế điện tử tại các địa phương.

Cục Thuế TP Hà Nội có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT đối với NSNN của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam. Cục Thuế địa phương cần đối chiếu số thuế GTGT phải nộp của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam thì liên hệ với Cục Thuế TP Hà Nội. Công văn này thay thế công văn số 2192/TCT-KK ngày 04/6/2015 của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Vụ PC, CST, TCNH (BTC);
- Vụ CS, KK, PC,Cục CNTT(TCT);
- Lưu: VT,DNL(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Trần Văn Phu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3396/TCT-DNL năm 2015 về kê khai tập trung thuế giá trị gia tăng tại Hội sở chính do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.360

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168