Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 339/TCT-ĐTNN của Tổng Cục Thuế về việc thuế GTGT đối với hàng gia công bán cho doanh nghiệp chế xuất

Số hiệu: 339/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 23/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 339/TCT-ĐTNN
V/v: Thuế GTGT đối với hàng bán cho doanh nghiệp chế xuất

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty TNHH PARKER PROCESSING Việt Nam

 

Trả lời công văn số 0515/CV-PPV ngày 22/12/2005 của Công ty TNHH Parker Processing Việt Nam về thuế GTGT đối với hàng gia công bán cho doanh nghiệp chế xuất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% và được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào phải đáp ứng được các điều kiện và thủ tục hồ sơ qui định tại Tiết d, Điểm 1, Mục III, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính.

Trường hợp hồ sơ để áp dụng thuế suất 0% của Công ty Parker Processing không khớp nhau về số lượng và giá trị giữa xác nhận thực xuất tại tờ khai hải quan và hóa đơn GTGT thì đề nghị Công ty điều chỉnh lại hóa đơn cho phù hợp với số lượng và giá trị hàng hóa thực tế xuất khẩu. Trường hợp không điều chỉnh được thì doanh thu xuất khẩu căn cứ vào giá trị hàng hóa và số tiền thực tế đã được phía người mua thanh toán, phù hợp với hợp đồng đã ký, biên bản đối chiếu xác nhận giữa hai bên và hàng hóa thực tế xuất khẩu.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế Thành phố Hà Nội;
- Lưu: VT, ĐTNN (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 339/TCT-ĐTNN của Tổng Cục Thuế về việc thuế GTGT đối với hàng gia công bán cho doanh nghiệp chế xuất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.456
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0