Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3385/TCT-KK năm 2019 về khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3385/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Thu Hà
Ngày ban hành: 26/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3385/TCT-KK
V/v khai, nộp thuế GTGT đi với hoạt động cho thuê

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 7054/VPCP-ĐMDN ngày 08/8/2019 của Văn phòng Chính phủ đề nghị trả lời kiến nghị của Công ty bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam (tên đầy đủ: Tổng công ty đảm bảo an toàn hàng hải Miền Nam; mã số thuế: 3500101379; địa chỉ quản lý thuế: Số 10, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) về việc thuế giá trị gia tăng (GTGT) vãng lai. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Nội dung kiến nghị của Công ty bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam gửi kèm theo Công văn số 7054/VPCP-ĐMDN nêu trên:

Công ty là nhà thu phụ của nhà thầu chính thi công xây dựng cầu Phước Khánh bắc qua sông Lòng Tàu, nối huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh với huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai; Công ty thực hiện gói thầu cung cấp dịch vụ điều tiết đảm bảo an toàn hàng hải (đây là dịch vụ kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định 70/2016/NĐ-CP của Chính phủ).

Căn cứ Thông tư 26/2015/TT-BTC thì thuế vãng lai áp dụng với: đ) Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh mà giá trị công trình xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh bao gồm cả thuế GTGT từ 1 tỷ đồng trở lên, và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lp đặt, bán hàng vãng lai, chuyn nhượng bt động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh. Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn quản lý, giao Cục trưởng Cục Thuế địa phương quyết định về nơi kê khai thuế đi với hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyn nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

Công ty thực hiện cung cấp dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải (chủ yếu là nhân công, cho thuê ca nô, tàu lai phục vụ công việc điều tiết giao thông); thì có phải nộp thuế vãng lai hay không? Nếu phải nộp thì nộp như thế nào vì cây cầu bắc qua 2 địa phương khác nhau?

* Theo nội dung Hợp đồng (Công ty gửi đến Tổng cục Thuế từ địa chỉ thư điện tử đã cung cấp cho Văn phòng Chính phủ) thì Công ty thực hiện công việc trin khai phương tiện, thiết bị, nhân lực thực hiện công tác cảnh giới, điều tiết và bảo trì hệ thống báo hiệu nhằm đảm bảo an toàn giao thông hàng hải trong quá trình khách hàng thi công xây dựng cầu Phước Khánh.

2. Nội dung trả lời:

* Căn cứ quy định tại Khoản 21 và Khoản 38 Điều 1 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13:

21. Hoạt động xây dựng gồm lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, giám sát xây dựng, quản lý dự án, lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng, bảo hành, bảo trì công trình xây dựng và hoạt động khác có liên quan đến xây dựng công trình.”;

38. Thi công xây dựng công trình gồm xây dựng và lắp đặt thiết bị đối với công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời, tu b, phục hồi; phá dỡ công trình; bảo hành, bảo trì công trình xây dựng..

* Căn cứ Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định s12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy đnh chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (sửa đổi Điểm đ Khoản 1 và Khoản 6 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC):

đ) Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh mà giá trị công trình xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh bao gồm cả thuế GTGT từ 1 tỷ đồng trở lên, và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh. …”.

“6. Khai thuế GTGT đi với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp hướng dn tại điểm c khoản 1 Điều này.

a) Người nộp thuế kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh thì khai thuế GTGT tạm tính theo tỷ lệ 2% đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 10% hoặc theo tỷ lệ 1% đi với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 5% trên doanh thu hàng hóa chưa có thuế GTGT với cơ quan Thuế quản lý đa phương nơi có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyn nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

b) Hồ sơ khai thuế GTGT đi với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyn nhượng bt động sản ngoại tỉnh là Tờ khai thuế GTGT theo mẫu s 05/GTGT ban hành kèm theo Thông tư s156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

c) Hồ sơ khai thuế GTGT đi với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tnh được nộp theo từng lần phát sinh doanh thu. Trường hợp phát sinh nhiều lần nộp hồ sơ khai thuế trong một tháng thì người nộp thuế có thể đăng ký với Cơ quan thuế nơi nộp hồ sơ khai thuế để nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo tháng.

d) Khi khai thuế vi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, người nộp thuế phải tổng hợp doanh thu phát sinh và số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh trong hồ sơ khai thuế tại trụ sở chính. Sthuế đã nộp (theo chứng từ nộp tiền thuế) của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh được trừ vào số thuế GTGT phải nộp theo tờ khai thuế GTGT của người nộp thuế tại trụ sở chính.”.

Căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam (trụ sở tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) và khách hàng có hợp đồng thỏa thuận về việc Công ty "triển khai phương tiện, thiết bị, nhân lực thực hiện công tác cảnh giới, điều tiết và bảo trì hệ thống báo hiệu nhằm đảm bảo an toàn giao thông hàng hải" trong quá trình khách hàng thi công xây dựng Cầu Phước Khánh (bắc qua sông Lòng Tàu nối huyện Cần Giờ thành phố HChí Minh với huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai) thì hoạt động "triển khai phương tiện, thiết bị, nhân lực thực hiện công tác cảnh giới, điều tiết và bảo trì hệ thống báo hiệu nhằm đảm bảo an toàn giao thông hàng hải" không phải là hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh hướng dẫn tại quy định tại Điểm a và Điểm e Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC (sửa đổi Điểm đ Khoản 1 và Khoản 6 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC) nêu trên; Công ty thực hiện khai, nộp thuế GTGT phát sinh từ hợp đồng trên tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp Công ty.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Tổng cục trư
ng Phi Vân Tuấn (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- C
ác Vụ: PC, CS (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3385/TCT-KK năm 2019 về khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.229

DMCA.com Protection Status
IP: 18.213.192.104