Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3380/TCT-CS về việc xử phạt chậm kê khai tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3380/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 08/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 3380/TCT-CS
V/v xử phạt chậm kê khai tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ.

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắc Lắc

Trả lời Công văn số 2072/CT-TH-DT ngày 10/6/2008 của Cục Thuế tỉnh Đắc Lắc hỏi về xử phạt vi phạm pháp luật về thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 2, Điều 42 Luật Quản lý thuế quy định: “2. Trường hợp cơ quan quản lý thuế tính thuế hoặc ấn định thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn ghi trên thông báo của cơ quan quản lý thuế”.

- Tại khoản 2, Điều 106 Luật Quản lý thuế quy định: “2. Người nộp thuế khai sai dẫn đến làm thiếu số tiền phải nộp hoặc không khai thuế nếu tự giác khắc phục hậu quả bằng cách nộp đủ số tiền thuế phải nộp trước khi cơ quan có thẩm quyền phát hiện thì bị xử phạt chậm nộp thuế theo quy định tại Điều này, nhưng không bị xử phạt vi phạm thủ tục hành chính thuế, thiếu thuế, trốn thuế”.

Căn cứ các quy định nêu trên, theo báo cáo của Cục Thuế tại Công văn số 2072/CT-TH-DT thì Công ty Truyền hình cáp Đắc Lắc được UBND tỉnh Đắc Lắc ra Quyết định giao đất vào ngày 02/7/2007 và quyết định phê duyệt mức thu tiền sử dụng đất vào ngày 20/11/2007. Công ty đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước vào ngày 15/5/2008, nhưng đến ngày 22/5/2008 mới nộp hồ sơ kê khai tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ trước cơ quan thuế kiểm tra phát hiện thì bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế như sau:

- Xử phạt hành vi không kê khai lệ phí trước bạ theo quy định tại điểm 1b Phần II Thông tư số 06/2004/TT-BTC ngày 04/2/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí theo hướng dẫn tại Mục I, Phần G Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế.

- Xử phạt chậm nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 2, Điều 106 Luật Quản lý thuế. Số ngày tính phạt chậm tiền sử dụng đất xác định từ ngày Công ty nhận được Quyết định số 3082/QĐ-UBND ngày 20/11/2007 của tỉnh Đắc Lắc phê duyệt mức thu tiền sử dụng đất, đến ngày Công ty nộp tiền sử dụng đất vào Ngân sách.

Đề nghị Cục Thuế kiểm tra hồ sơ để xác định thời điểm Công ty nộp đủ hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ, thời điểm nhận được Quyết định số 3082/QĐ-UBND nêu trên và thời điểm nộp tiền sử dụng đất để xử phạt theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Ban PC, HT;
- Lưu VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3380/TCT-CS về việc xử phạt chậm kê khai tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.148
DMCA.com Protection Status

IP: 54.205.211.87