Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3377/TCT-KK năm 2014 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3377/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Trần Văn Phu
Ngày ban hành: 20/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3377/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 951/CT-THNVDT ngày 16/6/2014 của Cục Thuế tỉnh Bình Định về việc vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành một sđiều Luật Thuế giá trị gia tăng, trường hợp Công ty TNHH Thạch Sơn từ tháng 5/2011 đến hết quí I/2014 (trên 12 tháng) phát sinh s thuế GTGT đầu vào âm liên tục chưa được khấu trừ hết, đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Định kiểm tra làm rõ nguyên nhân âm liên tục thuế GTGT đầu vào của Công ty TNHH Thạch Sơn (bản chất kinh tế của hoạt động sản xuất kinh doanh và kê khai thuế đầu vào âm liên tục).

Trường hợp qua kiểm tra, nếu kết quả kiểm tra có số thuế đầu vào âm liên tục đúng thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Công ty kê khai nộp thuế đầy đủ, đúng quy định; thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ; đáp ứng đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định, Công ty dừng khấu trừ đề nghị hoàn thuế GTGT tại Tờ khai thuế GTGT quý I/2014 thì Công ty được hoàn thuế theo Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Định biết, hướng dẫn đơn vị thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- C
ác Vụ (TCT): PC (2b), CS;
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3377/TCT-KK năm 2014 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


284
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.189.171