Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3376/TCT-KK năm 2014 về kê khai bổ sung chứng từ nộp thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3376/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Trần Văn Phu
Ngày ban hành: 20/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3376/TCT-KK
V/v kê khai bổ sung chứng từ nộp thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty xây dựng Sumitomo
(Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà 17-21 tầng, Làng sinh viên Hacinco, Đường Ngụy Như Kon Tum, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 382/SMCC-ACC ngày 01/08/2014 của Công ty xây dựng Sumitomo - Thực hiện gói thầu XD phòng trưng bày Công ty Toyota Hiroshima Vĩnh Phúc HT (sau đây gọi là Công ty xây dựng Sumitomo) về việc kê khai bổ sung chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 7, Khoản 8 Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“7. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khu trừ khi xác định s thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn đ trong kho.

a) Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khu trừ còn sót hóa đơn chưa kê khai, khấu trừ thì được kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian đ kê khai, khu trừ b sung ti đa là 6 (sáu) tháng, kể từ tháng phát sinh hóa đơn bỏ sót, trừ trường hợp hướng dẫn tại Điểm b Khoản này.

Ví dụ 43: Cơ sở kinh doanh A có 01 hóa đơn GTGT mua vào lập ngày 10/3/2012. Trong kỳ kê khai thuế tháng 3/2012, kế toán của cơ sở kinh doanh bỏ sót không kê khai hóa đơn này thì cơ sở kinh doanh A được kê khai và khấu trừ bổ sung tối đa là kỳ kê khai tháng 8/2012.

8. Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, cơ sở kinh doanh được hạch toán vào chi phí đ tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc vào tính vào nguyên giá tài sản c định theo quy định của pháp luật.”

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty xây dựng Sumitomo trong tháng 10/2012 phát sinh chứng từ nộp thuế GTGT thay cho nhà thầu nước ngoài, đơn vị bỏ sót chưa kê khai, khấu trừ thì được kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là 6 (sáu) tháng kể từ tháng phát sinh hóa đơn bỏ sót. Trường hợp quá thời hạn 6 tháng nhưng đơn vị vẫn chưa kê khai thì không được kê khai, khấu trừ bổ sung; số thuế GTGT không được khấu trừ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đối với các hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT phát sinh từ ngày 01/01/2014 bị bỏ sót chưa kê khai thì được kê khai, khấu trừ bổ sung theo hướng dẫn tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty xây dựng Sumitomo biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: CS, PC (TCT);
- Lưu: VT,
KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3376/TCT-KK năm 2014 về kê khai bổ sung chứng từ nộp thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


238
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70