Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3375/TCT-KK năm 2014 xử lý thuế giá trị gia tăng vãng lai do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3375/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Trần Văn Phu
Ngày ban hành: 20/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3375/TCT-KK
V/v xử lý thuế GTGT vãng lai của Công ty TNHH XD-DV-TM Trần Long

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 6064/CT-QLN ngày 26/5/2014 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc xử lý thuế GTGT vãng lai của Công ty TNHH XD-DV-TM Trần Long, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại:

- Điểm 1.4, Mục II, Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 và Điểm e, Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính:

“Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho Chi cục Thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai đó.”

- Điểm 8, Mục II, Phần B Quy trình quản lý nợ thuế ban hành kèm theo Quyết định số 1395/QĐ-TCT ngày 14/10/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế hướng dẫn đôn đốc tiền thuế nợ đối với đơn vị xây dựng cơ bản vãng lai, các chi nhánh, đơn vị hạch toán phụ thuộc và đơn vị ủy nhiệm thu.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH XD-DV-TM Trần Long từ năm 2010 đến năm 2012 có hoạt động xây dựng vãng lai tại tỉnh Bình Dương, Công ty đã kê khai với Cục Thuế tỉnh Bình Dương theo quy định, thì Công ty có trách nhiệm nộp đầy đủ số thuế GTGT theo số liệu đã kê khai với Cục Thuế tỉnh Bình Dương.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Dương phối hợp với Chi cục Thuế quận 12- thành phố Hồ Chí Minh- tiếp tục đôn đốc Công ty TNHH XD-DV-TM Trần Long nộp số thuế GTGT vãng lai tại tỉnh Bình Dương theo hướng dẫn tại Điểm 8, Mục II, Phần B Quy trình quản lý nợ thuế ban hành kèm theo Quyết định số 1395/QĐ-TCT ngày 14/10/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Dương biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: CS, PC, QLN (TCT);
- Lưu: VT,
KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3375/TCT-KK năm 2014 xử lý thuế giá trị gia tăng vãng lai do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


252
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.28.212