Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3371/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với hoạt động thanh lý tài sản cố định

Số hiệu: 3371/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 11/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3371/TCT-PCCS
V/v: Trả lời chính sách thuế đối  với hoạt động thanh lý TSCĐ 

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 8833/CT-HTr ngày 7/7/2006 của Cục thuế thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với hoạt động thanh lý tài sản cố định, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1) Về việc hoàn trả lại số thuế GTGT khi sử dụng tài sản vào Mục đích khác:

Tại Điểm 1 Mục II Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính về thuế GTGT có hướng dẫn: "Đối với tài sản cố định, vật tư, hàng hóa mua vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT đã được khấu trừ thuế đầu vào nay chuyển sang sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT hoặc sử dụng cho Mục đích khác thì cơ sở phải hoàn lại thuế GTGT của TSCĐ đã khấu trừ. Số thuế GTGT hoàn lại được tính trên giá trị còn lại (chưa có thuế GTGT) của TSCĐ. Đối với vật tư, hàng hóa thì cơ sở phải hoàn lại toàn bộ số thuế GTGT đã khấu trừ".

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng hợp Nhật Minh xây dựng cửa hàng trên đất thuê đã được khấu trừ, hoàn thuế đầu vào đối với vật tư, nguyên vật liệu xây dựng cửa hàng thì khi trả lại đất cùng cửa hàng, Công ty Nhật Minh phải hoàn lại cho ngân sách Nhà nước số thuế GTGT đầu vào đã được khấu trừ, hoàn thuế. Số thuế GTGT hoàn lại cho NSNN được tính trên giá trị còn lại của cửa hàng.

2) Về thuế GTGT đầu ra và hạch toán giá trị còn lại của TSCĐ:

Công ty trả lại đất thuê cùng với cửa hàng đã đầu tư trên đất thuê, mà không thu hồi giá trị còn lại của tài sản đầu tư (là cửa hàng) thì căn cứ vào biên bản thanh lý hợp đồng thuê đất; biên bản bàn giao cửa hàng gắn liền với đất để lập biên bản thanh lý tài sản là cửa hàng. Trên cơ sở đó phần giá trị còn lại của cửa hàng được hạch toán vào lỗ do thanh lý TSCĐ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3371/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với hoạt động thanh lý tài sản cố định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.765
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213