Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3371/TCT-CS về chính sách thuế Giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3371/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 05/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 3371/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2008

 

Kính gửi: Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam.

Trả lời công văn số 535/2008/CV-QTG ngày 11/07/2008 của Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (Trung tâm) về chính sách thuế Giá trị gia tăng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc thực hiện chính sách thuế đối với việc kê khai và sử dụng hóa đơn chứng từ đối với tiền hoa hồng từ việc thu hộ tiền bản quyền của các tác giả tại Trung tâm, Tổng cục Thuế đã có công văn số 789/TCT-PCCS ngày 14/02/2007 và công văn số 1658/TCT-HT ngày 28/04/2008 hướng dẫn đơn vị, cụ thể:

Trường hợp Trung tâm được các tác giả chủ sở hữu tác phẩm ủy thác thu hộ tiền bản quyền tác phẩm âm nhạc và được hưởng hoa hồng từ việc thu hộ này thì doanh thu chịu thuế GTGT của Trung tâm là tiền hoa hồng do các tác giả, chủ sở hữu tác phẩm trích lại cho Trung tâm, Trung tâm thực hiện kê khai thuế GTGT theo thuế suất 10% và lập hóa đơn GTGT đối với khoản hoa hồng nhận được.

2. Về việc lập chứng từ cho đơn vị chi trả tiền bản quyền và việc chi tiền bản quyền cho các tác giả chủ sở hữu tác phẩm:

Khi Trung tâm thu tiền bản quyền của các cá nhân, đơn vị sử dụng tác phẩm thì Trung tâm lập phiếu thu, khi Trung tâm chi tiền bản quyền cho các tác giả thì Trung tâm phải lập phiếu chi. Trường hợp thu và chi cho nhiều đối tượng thì Trung tâm lập bảng kê chi tiết kèm theo, có ký nhận. Trung tâm có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tạm tính theo mức 10% trên số thu nhập từ 500.000 đồng/lần trở lên khi chi trả thu nhập bản quyền cho cá nhân tại Việt Nam.

Tổng cục Thuế trả lời để Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT TP Hồ Chí Minh;
- CT TP Hà Nội;
- Vụ PC
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3371/TCT-CS về chính sách thuế Giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.071
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49