Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 336/CT-TTHT về thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 336/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 21/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 336/CT-TTHT
V/v: thuế giá trị gia tăng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2013

 

Kính gởi:

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH Một Thành Viên.
Địa chỉ: 275B Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
MST: 0300100037

 

Trả lời văn bản số 12/TCT-TCKT ngày 03/01/2013 của Tổng Công ty về thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau :

- Căn cứ Công văn số 17164/BTC-TCT ngày 11/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với khoản lãi cho vay của tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng:

“Khoản thu lãi tiền cho vay mà pháp luật không cấm của tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.”

Trường hợp Tổng Công ty ký hợp đồng cho vay, thu lãi tiền vay từ ngày 01/3/2012 đến nay đã lập hóa đơn GTGT tính thuế GTGT theo thuế suất 10% thì Tổng Công ty lập biên bản thu hồi hóa đơn đã lập, lập lại hóa đơn mới thay thế không chịu thuế GTGT (trên hoá đơn GTGT dòng thuế suất, tiền thuế GTGT không ghi, gạch chéo). Tại kỳ kê khai tháng lập hóa đơn mới thay thế, trên bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra mẫu số 01-1/GTGT Tổng Công ty kê khai âm hóa đơn cũ (ghi âm doanh thu và thuế GTGT tại nhóm hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT theo thuế suất 10%), kê khai dương hóa đơn mới thay thế (ghi doanh thu không chịu thuế GTGT tại nhóm hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT) .

Cục Thuế TP thông báo Tổng Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi Nhận:
- Như trên ;
- P.KT số 3;
- P.PC;
- Web;
- Lưu (HC, TTHT).
28-642 (09.01.2013)Vhdchau

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 336/CT-TTHT về thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.300

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.97.53