Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3352/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 28/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3352/TCT-TS
V/v: tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 999/CT-THDT ngày 12/9/2005 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trong khi chờ Chính phủ ban hành Nghị định về tiền thuê đất theo Luật Đất đai năm 2003, Tổng cục Thuế đã có công văn số 897 TCT/TS ngày 29/3/2005 gửi Cục Thuế các địa phương hướng dẫn việc lập sổ bộ và thu tiền thuê đất năm 2005. Theo đó, trên cơ sở số tiền thuê đất đã xác định tại sổ bộ năm 2005, Cục Thuế đôn đốc các đơn vị thực hiện nộp đủ số phải nộp vào NSNN; Khi Chính phủ có văn bản chính thức sẽ Điều chỉnh vào năm tiếp theo.

Trường hợp của Cảng Hải Phòng, đề nghị Cục Thuế xem xét căn cứ vào Giấy phép kinh doanh và hoạt động kinh doanh cụ thể của Cảng để xác định, nếu có khó khăn hoặc vượt quá thẩm quyền thì lập hồ sơ, báo cáo để Tổng cục Thuế nghiên cứu, giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Duy Khương
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3352/TCT-TS ngày 28/09/2005 của Tổng cục Thuế về việc tiền thuê đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.308

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!