Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3351/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 28/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3351/TCT-TS
V/v: giá tính tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2005 

 

Kính gửi: Công ty Xe lửa Gia Lâm

Trả lời công văn số 650/XLGL-TCNC ngày 1/9/2005 của Công ty Xe lửa Gia Lâm về việc xin thay đổi khung giá thuê đất theo quyết định số 1357 TC/QĐ/TCT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Thi hành Luật Đất đai năm 2003, ngày 16/11/2004 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 188/2004/NĐ-CP về khung giá các loại đất thay thế Nghị định số 87/CP ngày 17/8/1994 quy định khung giá các loại đất. Theo đó, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành bảng giá đất áp dụng tại địa phương làm căn cứ tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất kể từ ngày 1/1/2005.

Do đó, Chi cục Thuế quận Long Biên thuộc Cục Thuế thành phố Hà Nội tỉnh, thông báo tiền thuê đất phải nộp NSNN của Công ty theo giá đất mới là đúng quy định. Về kiến nghị của Công ty tại công văn nêu trên, Tổng cục Thuế ghi nhận để nghiên cứu, trình Bộ Tài chính xem xét./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT Hà Nội, CCT Long Biên;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương
 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3351/TCT-TS ngày 28/09/2005 của Tổng cục Thuế về việc xin thay đổi khung giá thuê đất theo quyết định số 1357 TC/QĐ/TCT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.965

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.111.121
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!