Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3350/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 29/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3350/TCT-TNCN
V/v: Thuế TNCN đối với nhân viên Việt Nam làm việc cho IUCN
 

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2005 

 

Kính gửi:

- Cục thuế thành phố Hà Nội
- Cục phục vụ ngoại giao đoàn

Bộ Tài chính nhận được công văn số 826/CPV-QLLĐ ngày 01/6/2005 của Cục phục vụ ngoại giao đoàn về việc miễn thuế thu nhập cho nhân viên Việt Nam làm việc cho Tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (thuế TNCN) hiện hành quy định : “Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác với Pháp lệnh này về việc nộp thuế thu nhập thì áp dụng điều ước quốc tế đó”.

Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới đề cập tại Điều 3: “Miễn thuế thu nhập đối với mọi thu nhập do IUCN chi trả cho cán bộ, nhân viên người nước ngoài và người Việt Nam thuộc Văn phòng Đại diện của IUCN”.

Từ những quy định nêu trên, đề nghị Cục thuế thành phố Hà Nội phối hợp với Cục phục vụ ngoại giao đoàn kiểm tra, hướng dẫn IUCN để thực hiện miễn thuế TNCN đúng đối tượng theo quy định.

Đề nghị Cục phục vụ ngoại giao đoàn phối hợp, tạo điều kiện để Cục thuế thành phố Hà Nội thực hiện các công việc về thuế theo quy định và nội dung nêu trên.

Trường hợp IUCN có thực hiện các dự án trong đó có chi trả thu nhập cho các cá nhân không thuộc Văn phòng Đại diện của IUCN; Cá nhân thuộc Văn phòng Đại diện của IUCN được chi trả thu nhập từ các nguồn khác nếu không có điều ước quốc tế quy định miễn thuế thì khoản thu nhập này của cá nhân phải kê khai nộp thuế TNCN theo quy định của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hà Nội và Cục phục vụ ngoại giao đoàn được biết để phối hợp, thực hiện tốt công tác thuế TNCN theo đúng quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3350/TCT-TNCN ngày 29/09/2005 của Tổng cục Thuế về việc miễn thuế thu nhập cho nhân viên Việt Nam làm việc cho Tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.429

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.40.122