Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 335/TCT-ĐTNN của Tổng Cục Thuế về việc thủ tục miễn, giảm thuế

Số hiệu: 335/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 23/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 335/TCT-ĐTNN
V/v: Thủ tục miễn, giảm thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:

Tổng công ty XDNN và PTNT
Địa chỉ: 68 Đường Trường Chinh, Hà Nội

 

Trả lời văn bản số 1219 TCTXD/TCKT ngày 16/12/2005 của Tổng công ty XDNN và PTNT về thủ tục miễn, giảm thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo các văn bản quy định hiện hành về thủ tục miễn giảm thuế đối với trường hợp giải thể doanh nghiệp (đối với trường hợp giải thể của Công ty Liên doanh Phương Mai), doanh nghiệp phải thành lập ban thanh lý tài sản, thực hiện đầy đủ các thủ tục về thanh lý tài sản. Sau đó, cơ quan thuế sẽ làm việc về nghĩa vụ thuế đối với NSNN. Việc hướng dẫn, quy định trình tự, thủ tục, giải quyết thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty XDNN và PTNT biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 335/TCT-ĐTNN của Tổng Cục Thuế về việc thủ tục miễn, giảm thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.203
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.31