Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3343/TCT-CS về việc xác định giá vốn của vốn chuyển nhượng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3343/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 04/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 3343/TCT-CS
V/v xác định giá vốn của vốn chuyển nhượng

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Chi nhánh Gide Loyreue Nouel A.A.R.P.I tại Hà Nội

Trả lời văn thư ngày 29/5/2008 của Chi nhánh Gide Loyrette Nouei A.A.R.P.I tại Hà Nội về việc xác định giá vốn của vốn chuyển nhượng của Công ty SCPA Sivex International là nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn thành lập Công ty liên doanh Việt Pháp sản xuất thức ăn gia súc Proconeo, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định của pháp luật về thuế và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1673/TCT-CS ngày 28/4/2008 trả lời Cục thuế tỉnh Đồng Nai về việc xác định giá vốn của vốn chuyển nhượng xác định giá vốn của vốn chuyển nhượng của Công ty SCPA Sivex International là nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn thành lập Công ty liên doanh Việt Pháp sản xuất thức ăn gia súc Proconco.

Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 55/2002/TT-BTC ngày 26/6/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam áp dụng cho doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam thì: Doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài (gọi tắt là doanh nghiệp) áp dụng chế độ kế toán Việt Nam phải tuân thủ các nguyên tắc, nội dung, phương pháp kế toán, phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính theo quy định của Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam... đồng thời Thông tư số 55/2002/TT-BTC cũng quy định đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán ở các đơn vị là đồng Việt Nam, hoặc có thể sử dụng đơn vị tiền tệ nước ngoài đã được Bộ Tài chính chấp thuận để ghi sổ kế toán và lập báo cáo kế toán.  

Như vậy, khi tổ chức, cá nhân nước ngoài góp vốn bằng ngoại tệ đầu tư vào doanh nghiệp tại Việt Nam thì doanh nghiệp Việt Nam bắt buộc phải quy đổi số vốn góp bằng ngoại tệ thành đồng Việt Nam để ghi nhận vốn góp và hạch toán kế toán theo chế độ kế toán Việt Nam (trừ trường hợp doanh nghiệp được phép hạch toán bằng ngoại tệ).

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, các hoạt động mua bán của doanh nghiệp cũng đều được xác định bằng đồng Việt Nam (nếu thanh toán bằng ngoại tệ cũng phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá tại thời điểm phát sinh).

Mặt khác, khi nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam phải tuân thủ và thực hiện theo các quy định của luật pháp Việt Nam, bao gồm luật pháp thuế, chế độ kế toán. Vì vậy, việc xác định giá vốn của phần vốn chuyển nhượng phải thực hiện theo các quy định trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Chi nhánh Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I tại Hà Nội được biết./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3343/TCT-CS về việc xác định giá vốn của vốn chuyển nhượng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.583
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127