Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3335/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 08/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3335/TCT-PCCS
V/v: Chi phí hợp lý    

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 1698/CT-TTHT ngày 02/8/2006 của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa hỏi về chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN đối với Công ty TNHH thương mại Khatoco, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Công ty TNHH thương mại Khatoco mua vải, thuê đơn vị khác gia công may quần áo để bán thì hoạt động này là hoạt động kinh doanh thương mại.

Về chi phí thiết kế mẫu để đưa cho đơn vị gia công may áo quần đúng mẫu thiết kế, Công ty được tính vào giá vốn của quần áo bán ra và được tính vào chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

2/ Tại Tiết 5.4 Điểm 5 Mục IV Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn về thuế GTGT hướng dẫn: "Đối với sản phẩm, hàng hóa xuất để tiêu dùng nội bộ, khuyến mại, quảng cáo phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, cơ sở sử dụng hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi rõ là hàng tiêu dùng nội bộ phục vụ cho sản xuất kinh doanh hay khuyến mại, quảng cáo không thu tiền. Cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn để làm chứng từ hạch toán".

Căn cứ hướng dẫn trên, nếu Công ty xuất hóa đơn GTGT cho quần áo khuyến mại, trên hóa đơn ghi rõ là hàng khuyến mại, không thu tiền thì chi phí khuyến mại bị khống chế theo Điểm 11 Mục III Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC được tính theo giá vốn của quần áo khuyến mại (đã có một phần chi phí thiết kế mẫu).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Khánh Hòa biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3335/TCT-PCCS ngày 08/09/2006 của Tổng cục Thuế về việc chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN đối với Công ty TNHH thương mại Khatoco

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.632

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.92.49