Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3331/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 27/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3331/TCT-DNNN
V/v: Vướng mắc trong kê khai, khấu trừ thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2005

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Bắc Giang
- Công ty Xây lắp thủy lợi Bắc Giang

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 370/CT ngày 1/8/2005 của Công ty Xây lắp thủy lợi Bắc Giang đề nghị giải đáp và phản ánh về việc thực hiện chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo phản ánh của Công ty tại công văn số 370/CT nêu trên thì: Công ty có vướng mắc về sử dụng hóa đơn GTGT khi mua hàng hóa, vật tư; kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với vật tư, hàng hóa mua để thực hiện công trình trong năm 2003 và 2004. Đối với công trình báo cáo doanh thu năm 2003, đầu năm 2004 mới trả tiền mua vật tư, đảm bảo quy định về hóa đơn trong thời gian 3 tháng thì có được khấu trừ thuế GTGT trong năm 2004 hay không?

Theo quy định tại Điểm 1 Mục VI phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lập, phát hành và sử dụng hóa đơn thì:

1.1. Tổ chức, cá nhân khi bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ phải lập hóa đơn theo quy định và giao cho khách hàng.

1.2. Thời điểm lập hóa đơn: Hóa đơn phải được lập ngay khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ và các khoản thu tiền phát sinh theo quy định…”

Căn cứ vào quy định trên thì:

1. Khi xuất bán hàng hóa, vật tư (không phân biệt người mua đã trả tiền hay chưa trả tiền) cơ sở phải xuất hóa đơn GTGT để Công ty kê khai thuế GTGT đầu vào làm cơ sở khấu trừ hoặc hoàn thuế theo quy định. Công ty chỉ được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đối với hóa đơn GTGT hợp pháp. Trường hợp cơ sở bán hàng hóa, vật tư hoặc Công ty không thực hiện đúng các chế độ về sử dụng hóa đơn chứng từ sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực thuế và các quy định hiện hành.

Trường hợp Công ty đã thực hiện đúng các chế độ về sử dụng hóa đơn, chứng từ nhưng chưa kê khai kịp trong tháng thì được kê khai khấu trừ thuế GTGT vào các tháng tiếp sau, thời gian tối đa không quá 3 tháng kể từ thời điểm kê khai của tháng phát sinh theo quy định tại Điểm 1 Mục II phần C và gạch đầu dòng thứ 5 Điểm 1c Mục III Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính.

2. Trường hợp Công ty có thi công công trình trại giống Bắc Giang trong 2 năm 2003 và 2004 (Năm 2003 doanh thu báo cáo: 626.604.751 đồng; thuế GTGT đầu ra: 31.334.285 đồng, không có thuế GTGT đầu vào. Năm 2004 doanh thu báo cáo: 385.188.000 đồng; thuế GTGT đầu ra: 18.466.000 đồng; thuế GTGT đầu vào: 36.382.331 đồng). Đề nghị Cục thuế kiểm tra việc mua hàng hóa, vật tư của Công ty để thi công công trình trại giống Bắc Giang. Nếu công ty có đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp theo quy định thì số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ vào số thuế GTGT phải nộp theo quy định tại Điểm 1 Mục III phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên. Nếu có vi phạm về sử dụng hóa đơn khi mua hàng hóa, vật tư thì bị xử phạt theo đúng quy định.

3. Nếu các công trình đã bàn giao trong năm 2003 thì Công ty phải kê khai tính thuế và nộp thuế GTGT trong năm 2003 (kể cả trường hợp đơn vị thi công chưa thanh toán tiền mua vật tư).

Trường hợp cơ sở kinh doanh không thực hiện đúng những quy định về thủ tục về kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế, chứng từ hóa đơn… thì tuỳ theo mức độ nhẹ hoặc nặng mà bị cảnh cáo, hoặc phạt tiền theo quy định tại Điểm 1 Mục I phần E Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty Xây lắp thủy lợi Bắc Giang, Cục thuế tỉnh Bắc Giang biết và căn cứ vào hướng dẫn nêu trên để thực hiện. Nếu còn vướng mắc thì kịp thời phản ảnh cụ thể về Tổng cục Thuế để có hướng dẫn xử lý./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3331/TCT-DNNN ngày 27/09/2005 của Tổng cục Thuế về việc thực hiện chính sách thuế giá trị gia tăng của Công ty

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.632

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!