Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3331/TCT-CS về việc miễn giảm thuế nhà đất cho hộ nghèo do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3331/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 04/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3331/TCT-CS
V/v miễn giảm thuế nhà đất

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thanh Hoá

Trả lời công văn số 750/CT-THNVDT  ngày 26/6/2008 của Cục Thuế tỉnh Thanh Hoá về việc miễn thuế nhà, đất cho hộ nghèo, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại  điểm 1a Thông tư số 71/2002/TT-BTC ngày 19/8/2002 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83TC/TCT ngày 7/10/1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế nhà đất: " Đất ở của các hộ dân cư tại các xã đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 135 của Chính phủ; đất ở của các hộ thuộc diện hộ nghèo trong cả nước (hộ nghèo được xác định theo chuẩn hộ nghèo tại Quyết định số 1143/2000/QĐ-LĐTBXH ngày 1/11/2000 của Bộ Lao động- Thương binh xã hội và qui định cụ thể của từng tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ); đất ở vùng định canh, định cư của đồng bào dân tộc thiểu số.

Đất ở của đồng bào xây dựng vùng kinh tế mới được miễn thuế đất trong 5 năm đầu kể từ ngày đến ở (nếu đến ở 6 tháng đầu năm thì tính cả năm, nếu đến ở 6 tháng cuối năm thì tính 1/2 năm), từ năm thứ 6 trở đi phải nộp thuế đất.”.

Ông Trương Văn Thanh là hộ gia đình nghèo - thuộc diện được miễn thuế nhà đất, gia đình Ông có 2 thửa đất tại 2 vị trí khác nhau; Tuy nhiên, thửa đất thứ 2 do Ông Trương Văn Thái (em ruột ông Trương Văn Thanh) là chủ sở hữu, có cùng hộ khẩu với Ông Trương Văn Thanh nhưng theo xác nhận tại biên bản làm việc ngày 11/6/2008 giữa CCT huyện Hậu Lộc và Chủ tịch UBND thị trấn huyện Hậu Lộc thì thực tế gia đình Ông Trương Văn Thái là hộ độc lập, ở riêng biệt. Vì vậy, nếu gia đình Ông Trương Văn Thái thuộc diện là hộ nghèo theo quy định thì Ông được miễn thuế nhà đất đối với diện tích đất do Ông sử dụng làm nhà ở.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế
- Ban PC, HT,TTTĐ
- Lưu: VT, CS (3). 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3331/TCT-CS về việc miễn giảm thuế nhà đất cho hộ nghèo do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.195
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177