Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 333/TCT-DNL về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với tiền bảo hiểm công trình xây dựng và bảo hiểm khác từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 333/TCT-DNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 23/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 333/TCT-DNL
V/v khấu trừ thuế GTGT đối với tiền bảo hiểm công trình xây dựng và bảo hiểm khác từ nguồn vốn NSNN.

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3071/BHBV/KHTC-2012 ngày 25/9/2012 của Tổng công ty bảo hiểm Bảo Việt về khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với tiền bảo hiểm công trình xây dựng và bảo hiểm khác từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ tại khoản 7 Điều 5 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008 quy định:

"Điều 5. Đối tượng không chịu thuế

...

7. Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm người học, bảo hiểm vật nuôi, bảo hiểm cây trồng và tái bảo hiểm".

Căn cứ Khoản 7 Điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính quy định:

"Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT

...

7. Bảo hiểm bao gồm: bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn con người, bảo hiểm người học và các dịch vụ bảo hiểm liên quan đến con người; bảo hiểm vật nuôi, bảo hiểm cây trồng và các dịch vụ bảo hiểm nông nghiệp khác; Tái bảo hiểm".

Căn cứ Khoản 3, Điều 24 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính quy định:

"Kho bạc nhà nước trên địa bàn có trách nhiệm khấu trừ số thuế GTGT để nộp vào ngân sách nhà nước theo tỷ lệ quy định là 2% trên số tiền thanh toán khối lượng các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các dự án ODA thuộc diện chịu thuế GTGT.

Các khoản thanh toán không có hợp đồng kinh tế như: thanh toán cho các công việc quản lý dự án do chủ đầu tư trực tiếp thực hiện, các khoản chi ban quản lý dự án, chi giải phóng mặt bằng, chi đối với các dự án do dân tự làm ... không thuộc phạm vi khấu trừ thuế GTGT quy định tại Thông tư này".

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên:

- Đối với khoản phí bảo hiểm công trình xây dựng, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm cháy, bảo hiểm tài sản thuộc đối tượng chịu thuế GTGT nhưng không thuộc đối tượng khấu trừ thuế GTGT theo tỷ lệ 2% theo quy định tại Khoản 3 Điều 24, Chương III Thông tư số 28/2011/TT-BTC nêu trên. Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện kê khai nộp thuế theo quy định.

- Trường hợp trước khi có hướng dẫn tại công văn này, các đơn vị đã thực hiện khấu trừ 2% thuế GTGT để nộp vào ngân sách nhà nước đối với phí bảo hiểm công trình xây dựng, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm cháy, bảo hiểm tài sản sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thì không thực hiện điều chỉnh lại.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt được biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 333/TCT-DNL về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với tiền bảo hiểm công trình xây dựng và bảo hiểm khác từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.196

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.101.141