Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3323/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 27/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3323/TCT-DNK
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 7079/CT-HTr ngày 11/7/2005 của Cục Thuế hỏi về chính sách thuế đối với trường hợp của Công ty TNHH Kiên và Kiên, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty TNHH Kiên và Kiên nhận ủy thác xuất khẩu hàng hóa, theo quy định của hợp đồng ủy thác xuất khẩu thì Công ty TNHH Kiên và Kiên chịu trách nhiệm trả hộ bên ủy thác cước phí vận tải biển thì đây là khoản chi hộ bên ủy thác. Hãng tàu đã viết hóa đơn vận tải biển (không bao gồm thuế GTGT) giao cho Công ty TNHH Kiên và Kiên thì nay đề nghị Công ty TNHH Kiên và Kiên xuất hóa đơn GTGT giao cho bên ủy thác, trên hóa đơn ghi số tiền thanh toán đúng bằng tiền cước vận tải biển trả cho hãng tàu, dòng thuế suất, tiền thuế không ghi và bạch bỏ. Ngoài ra khi nhận tiền hoa hồng ủy thác xuất khẩu, Công ty TNHH Kiên và Kiên cũng phải xuất hóa đơn GTGT giao cho bên ủy thác, Công ty phải tính và kê khai nộp thuế GTGT với thuế suất 10% đối với hoa hồng nhận được.

Việc viết hóa đơn GTGT như trên cũng được áp dụng tương tự đối với các khoản chi hộ tiền cước vận tải cho khách hàng nước ngoài. Sau khi hãng tàu nước ngoài phát hành háo đơn giao cho Công ty TNHH Kiên và Kiên (hóa đơn không có thuế GTGT) thì Công ty cũng viết hóa đơn GTGT giao cho khách hàng trên hóa đơn ghi số tiền thanh toán đúng bằng tiền cước vận tải biển trả cho hãng tàu, dòng thuế suất, tiền thuế không ghi và gạch bỏ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3323/TCT-DNK ngày 27/09/2005 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với trường hợp của Công ty TNHH Kiên và Kiên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.529

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.131.158