Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3320/TCT-KK năm 2013 kê khai nộp thuế đối với đơn vị của Bộ Công an do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3320/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Trần Văn Phu
Ngày ban hành: 08/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3320/TCT-KK
V/v kê khai nộp thuế đối với các đơn vị của Bộ Công an

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2420/V22-P6 ngày 16/9/2013 của Cục Tài chính - Bộ Công an về việc bổ sung danh sách các đơn vị nộp thuế thu nhập doanh nghiệp về Bộ Công an. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Mục II, Thông tư số 85/2005/TTLT/BTC-BCA ngày 26/9/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Công an hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và thu ngân sách nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của các đơn vị thuộc Bộ Công an.

Tổng cục Thuế thông báo bổ sung danh sách (danh sách kèm theo) các đơn vị thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp về Bộ Công an theo hướng dẫn tại công văn số 477/TCT-KK ngày 15/2/2012 của Tổng cục Thuế về việc kê khai, nộp thuế đối với các đơn vị thuộc Bộ Công an.

Đối với các đơn vị thuộc Bộ Công an không có trong danh sách kèm theo công văn số 477/TCT-KK ngày 15/2/2012 nêu trên và công văn này thì thực hiện kê khai, nộp và quyết toán thuế với cơ quan thuế theo quy định của Luật thuế, Pháp lệnh phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo TCT (để b/c);
- Các Vụ/đơn vị thuộc TCT;
- Cục Tài chính - BCA;
- Lưu: VT, KK(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3320/TCT-KK năm 2013 kê khai nộp thuế đối với đơn vị của Bộ Công an do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.305
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7