Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 332/TCT-DNK của Tổng Cục Thuế về việc đề nghị hoàn thuế GTGT của Chi nhánh Công ty TNHH TM Tường Hưng

Số hiệu: 332/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 23/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 332/TCT-DNK
V/v: Chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Đồng Nai 

 

Trả lời công văn số 2430/CT-DN1 ngày 16/12/2005 của Cục thuế hỏi về việc đề nghị hoàn thuế GTGT của Chi nhánh Công ty TNHH TM Tường Hưng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại tiết c điểm 1.2 Mục III Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính quy định về thuế GTGT quy định: Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.

Căn cứ quy định trên đối với trường hợp của Chi nhánh Công ty TNHH TM Tường Hưng (sau đây gọi tắt là Chi nhánh Công ty Tường Hưng):

- Nếu số hàng hóa nhập khẩu của Chi nhánh Công ty Tường Hưng dùng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT thì Chi nhánh được kê khai khấu trừ số thuế GTGT khâu nhập khẩu bị truy thu.

- Khoản phí dịch vụ quản lý (do Chí nhánh Công ty Tường Hưng thuê người của Công ty khác điều hành hoạt động kinh doanh và phải trả phí) dùng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT và có hóa đơn GTGT theo quy định thì Chi nhánh được kê khai khấu trừ số thuế GTGT của phí dịch vụ quản lý. Để có cơ sở kiểm tra thuế GTGT đầu vào của dịch vụ quản lý, đề nghị Cục thuế Đồng Nai kiểm tra xác minh việc kê khai thuế GTGT đầu ra của đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý cho Chi nhánh để xác định việc kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào đúng chế độ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Nai được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 332/TCT-DNK của Tổng Cục Thuế về việc đề nghị hoàn thuế GTGT của Chi nhánh Công ty TNHH TM Tường Hưng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.615
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0