Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3319/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 27/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3319/TCT-TS
V/v: thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2005

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Khánh Hòa

Trả lời Công văn số 1954/CT-THDT ngày 7/9/2005 của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa về vướng mắc trong việc thu tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trong khi Chính phủ chưa ban hành các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2003, Bộ Tài chính đã có Công văn số 9124 TC/TCT ngày 17/8/2004 hướng dẫn thu tiền sử dụng đất. Đến tháng 12/2004 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 về thu tiền sử dụng đất thì việc thu tiền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 198/2004/NĐ-CP (không thực hiện theo công văn số 9124 TC/TCT).

Căn cứ Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất (quy định thi hành Luật Đất đai năm 2003) thì không có điều, khoản nào quy định việc thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất vượt hạn mức quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 50 Luật Đất đai năm 2003.

Do đó, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất thuộc đối tượng quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 50 của Luật Đất đai năm 2003, nếu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì không phải nộp tiền sử dụng đất đối với toàn bộ diện tích đất đang sử dụng (không phân biệt diện tích đất ở trong hạn mức hay diện tích đất ở vượt hạn mức).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Khánh Hòa biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Quản lý Công sản;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy KhươngVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3319/TCT-TS ngày 27/09/2005 của Tổng cục Thuế về vướng mắc trong việc thu tiền sử dụng đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.763

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.249.141
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!