Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3311/TCT-CS về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với Liên danh Nhà thầu Penta-Toa (Nhật Bản) thực hiện dự án ODA do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3311/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 03/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 3311/TCT-CS
V/v hoàn thuế GTGT.

 Hà Nội, ngày 3 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 1020/CT-KK ngày 11/7/2008 của Cục thuế thành phố Hải Phòng về việc hoàn thuế GTGT đối với Liên danh Nhà thầu Penta-Toa (Nhật Bản) thực hiện dự án ODA, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2, Mục III Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triền chính thức ODA hướng dẫn: “Trường hợp chủ dự án ODA giao thầu cho các nhà thầu chính (không phân biệt nhà thầu chính là đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hay phương pháp trực tiếp) thực hiện xây lắp công trình, cung cấp hàng hoá, dịch vụ cho dự án ODA theo giá không có thuế GTGT thì nhà thầu chính không tính thuế GTGT đầu ra khi lập hoá đơn thanh toán với chủ dự án nhưng được hoàn lại số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng để xây dựng công trình hoặc sản xuất hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, cung cấp theo hợp đồng ký với chủ dự án ODA như hướng dẫn tại điểm 3, Mục IV, Thông tư này”.

Thủ tướng Chính phủ, tại công văn số 81/TTg-CN ngày 13/1/2006, đã cho phép điều chỉnh một số hạng mục của Dự án cải tạo nâng cấp Cảng Hải Phòng giai đoạn II theo như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (tại công văn số 5964/BGTVT- KHĐT ngày 27/9/2005) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (tại công văn số 8846 BKH/TĐ&GSĐT ngày 21/12/2005): Gói thầu số 1 “Cải tạo luồng tàu vào cảng và mở rộng bến container Chùa Vẽ” được điều chỉnh, bổ sung thực hiện hạng mục nạo vét sâu thêm luồng Bạch Đằng, kênh Hà Nam bằng nguồn vốn dư của Dự án cải tạo, nâng cấp cảng Hải Phòng giai đoạn II, được chuyển từ nguồn vốn thực hiện Gói thầu số 3 “Mua tàu nạo vét”.

Tại công văn số 14162/BTC-TCĐN ngày 13/11/2006 của Bộ Tài chính về việc xác nhận cơ chế cấp phát vốn thì việc hạch toán vốn ngân sách cho Dự án cải tạo nâng cấp Cảng Hải Phòng giai đoạn II theo cơ chế ngân sách đầu tư không hoàn trả đối với các hạng mục cải tạo luồng, hạ tầng cơ sở của dự án và tư vấn; hạng mục thiết bị bốc dỡ của dự án được sử dụng vốn theo phương thức vay lại từ ngân sách. Như vậy, khi xét thủ tục, hồ sơ hoàn thuế GTGT cho Nhà thầu, đề nghị Cục thuế xem xét kỹ nội dung các hạng mục công trình đã thực hiện để làm căn cứ xác định, áp dụng chính sách thuế.

Theo báo cáo của Cục thuế thành phố Hải Phòng tại công văn số 1020/CT-KK nêu trên, do Liên danh Nhà thầu Penta - Toa (Nhật Bản) thực hiện Dự án chưa cung cấp được văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận cơ chế vốn ODA. Vì vậy, để có cơ sở xem xét, giải quyết chính sách thuế GTGT theo đúng quy định, Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế thành phố Hải Phòng yêu cầu Liên danh Nhà thầu cung cấp văn bản của Cơ quan chủ quản Dự án xác nhận nguồn vốn dư của Dự án cải tạo, nâng cấp cảng Hải Phòng giai đoạn II chuyển từ nguồn vốn thực hiện Gói thầu số 3 “Mua tàu nạo vét” để bổ sung cho Gói thầu số 1 “Cải tạo luồng tàu vào cảng và mở rộng bến container Chùa Vẽ” được thực hiện theo cơ chế cấp phát từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước đầu tư không hoàn trả hay được Ngân sách Nhà nước cho vay lại.           

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hải Phòng biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, TCĐN;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3311/TCT-CS về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với Liên danh Nhà thầu Penta-Toa (Nhật Bản) thực hiện dự án ODA do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.263
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180