Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3310/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thực hiện chính sách thuế

Số hiệu: 3310/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 06/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3310/TCT-PCCS
V/v: Thực hiện chính sách thuế

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi:

Nhà xuất bản quân đội nhân dân
Số 25 Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm – Hà Nội

 

Trả lời Công văn số 217/NXB ngày 28/7/2006 của NXB Quân đội nhân dân về việc thực hiện chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Mục I Thông tư liên tịch số 43/2005/TTLT/BTC-BQP ngày 2/6/2005 giữa Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và thu Ngân sách Nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng quy định:

"Đối tượng nộp thuế áp dụng Thông tư này là các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ bao gồm: Doanh nghiệp Nhà nước (kể cả công ty quốc phòng); các đơn vị hành chính, sự nghiệp tận dụng cơ sở vật chất kỹ thuật, lao động có hoạt động sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích và sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ khác".

Như vậy, NXB Quân đội nhân dân thuộc đối tượng áp dụng quy định tại Mục I Thông tư trên. Việc kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế của NXB Quân đội nhân dân được thực hiện theo hướng dẫn tại các văn bản của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành các Luật thuế, Pháp lệnh về thuế, phí, lệ phí và thu Ngân sách Nhà nước hiện hành.

2. Tại Mục 34 Phụ lục số 3: "Danh Mục vũ khí, khí tài do các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an sản xuất, lắp ráp trong nước chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh không chịu thuế GTGT" ban hành kèm theo Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT quy định:

"Xuất bản, in, phát hành hồ sơ, tài liệu và sách nghiệp vụ phục vụ quốc phòng, an ninh".

Căn cứ quy định trên, các loại sách do NXB Quân đội nhân dân phát hành (như sách lý luận, khoa học – kỹ thuật, hồi ký, tổng kết, giáo khoa, giáo trình, Điều lệnh, Điều lệ, sách văn học về đề tài chiến tranh cách mạng và lực lượng vũ trang nhân dân…) để cấp phát tới cán bộ chiến sĩ trong toàn quân thông qua hệ thống Thư viện Quân đội là sách phục vụ nghiệp vụ quốc phòng, thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Tất cả các loại sách trên khi phát hành ra bên ngoài thì đều thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo quy định của pháp luật hiện hành (trừ các loại sách là đối tượng không thuộc diện chịu thuế GTGT theo quy định tại Khoản 13 Điều 4 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT).

Tổng cục Thuế thông báo để NXB Quân đội nhân dân biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3310/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thực hiện chính sách thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.137
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213