Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3306/TCT-CS về việc chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3306/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 03/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 3306/TCT-CS
V/v CS thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn

 Hà Nội, ngày 3 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty TNHH San Miguel Pure Foods (Việt Nam).

Trả lời công văn ngày 04/6/2008 của Công ty TNHH San Miguel Pure Foods (Việt Nam) về việc chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo trình bày tại công văn 04/6/2008 của Công ty nêu trên thì: Công ty TNHH Nông lâm Đài Loan là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam với Chủ sở hữu là Công ty TTCV Investment (BVI) Co., Ltd.

Năm 2003, Công ty TTCV Investment (BVI) Co., Ltd được chuyển nhượng toàn bộ cho Công ty San Miguel Foods and Beverage Intemational Limited ở nước ngoài, vì vậy Công ty TNHH Nông lâm Đài Loan được chuyển đổi tên thành Công ty TNHH San Miguel Pure Foods (Việt Nam) theo sự chấp thuận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 716/BKH-ĐTNN ngày 07/2/2006 thì trong trường hợp này, việc chuyển nhượng vốn chỉ thay đổi chủ đầu tư, đổi tên Công ty mà không thành lập pháp nhân mới.

Căn cứ theo quy định tại Mục IV Phần thứ hai Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 02/3/2001 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật ĐTNN tại Việt Nam thì hoạt động chuyển nhượng vốn nêu trên thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam đối với phần lợi nhuận thu được (nếu có) từ hoạt động chuyển nhượng vốn; Công ty không phải thực hiện nghĩa vụ thuế đối với hoạt động chuyển quyền thuê đất từ việc đổi tên Công ty trong trường hợp này.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH San Miguel Pure Foods (Việt Nam) được biết và liên hệ với Cục Thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể ./.        

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Bình Dương;
- Vụ PC;
- Ban PC, TTTĐ, HT;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3306/TCT-CS về việc chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.270
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.9.6