Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 330/TCT-ĐTNN của Tổng Cục Thuế về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào đối với hóa đơn, biên lai nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu chậm kê khai quá hạn 3 tháng

Số hiệu: 330/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 23/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 330/TCT-ĐTNN
V/v: Khấu trừ thuế GTGT đối với hóa đơn, chứng từ kê khai chậm

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Chi nhánh công ty hữu hạn công nghiệp VIỆT CHIN 

 

Trả lời công văn số 01/VCHT-05 ngày 7/01/2006 của Chi nhánh Công ty Hữu hạn Công nghiệp Việt Chin về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào đối với hóa đơn, biên lai nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu chậm kê khai quá hạn 3 tháng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo qui định tại Điểm 1, Mục III, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 và công văn số 1804 TC/TCT ngày 5/3/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hóa đơn chậm kê khai khấu trừ quá 3 tháng, hóa đơn hợp pháp đã lập trước ngày 30/9/2001.

Căn cứ các quy định trên, xét trường hợp cụ thể của Chi nhánh Công ty Hữu hạn Công nghiệp Việt Chin trong thời gian đầu mới đi vào hoạt động nên tình hình nhân sự về kế toán chưa ổn định, nên Chi nhánh Công ty để thất lạc biên lai nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu nguyên liệu và chậm kê khai khấu trừ so với quy định, Công ty không cố tình vi phạm trong việc kê khai, nộp thuế; Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế thông báo Công ty được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với 02 biên lai nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu số: 036600 ngày 29/3/2004 và số 0009385 ngày 11/01/2005 mà Chi nhánh Công ty đã kê khai, khấu trừ chậm so với quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Chi nhánh Công ty Hữu hạn Công nghiệp Việt Chin được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Hà Tây;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 330/TCT-ĐTNN của Tổng Cục Thuế về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào đối với hóa đơn, biên lai nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu chậm kê khai quá hạn 3 tháng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.221
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.233.78