Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3296 TCT/NV1 ngày 12/09/2003 của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hoá đơn

Số hiệu: 3296TCT/NV1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 12/09/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3296 TCT/NV1
V/v sử dụng hoá đơn

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Phú Yên

Trả lời công văn số 2191 CT/KH-NV ngày 8 tháng 8 năm 2003 của Cục thuế về việc sử dụng hoá đơn đối với các đơn vị nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 1. Mục III phần BĐiểm 7 phần Đ Thông tư số 122/2002/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT thì: thuế GTGT cơ sở kinh doanh phải nộp được tính theo một trong hai phương pháp; phương pháp khấu trừ thuế và phương pháp tính trực tiếp trên GTGT. đơn vị thực hiện nộp thuế theo phương pháp khấu trừ sử dụng hoá đơn GTGT, hạch toán đầy đủ thuế GTGT đầu ra, thuế GTGT đầu vào và thực hiện chế độ sổ sách kế toán hoá đơn, chứng từ theo quy định để làm Căn cứ tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế. Trường hợp đơn vị không thực hiện đầy đủ các điều kiện về kế toán, hoá đơn, chứng từ, không hạch toán được thuế GTGT đầu ra, thuế GTGT đầu vào thì bị xử phạt vi phạm hành chính về chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ và các cơ quan thuế được quyền ấn định thuế GTGT phải nộp. Khi phải áp dụng biện pháp ấn định thuế, cơ sở nộp thuế theo phương pháp ấn định không được sử dụng hoá đơn GTGT mà sử dụng hoá đơn bán hàng. Khi nào đơn vị có đủ điều kiện để được tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì làm đơn đề nghị với cơ quan thuế để cơ quan thuế xem xét, giải quyết.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Phú Yên biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3296 TCT/NV1 ngày 12/09/2003 của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hoá đơn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.998
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238