Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3292/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 22/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 3292/TCT-TS
V/v: chính sách thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2005

Kính gửi:

Ông Lê Đình Giám.
(Trú tại 29 Trần Phú, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị)

Trả lời đơn thư đề ngày 28/8/2005 của ông Lê Đình Giám liên quan đến chính thu tiền sử dụng đất (SDĐ), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 145 Luật đất đai năm 2003 quy định: “Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2004”.

Tại Điều 50 Luật đất đai năm 2003 quy định thì hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở từ trước ngày 15/10/1993 nay được Ủy ban nhân dân (UBND) xã, phường, thị trấn xác nhận không có tranh chấp phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền SDĐ.

Tại Điều 80 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996 quy định: “Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm có hiệu lực…”.

Tại Khoản 2, Điều 17 Nghị định số 198/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền SDĐ quy định: “Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà đất đó được sử dụng ổn định trước ngày 15/10/1993, đã nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật thì nay ngân sách nhà nước không hoàn lại”.

Căn cứ vào các quy định trên đây, kể từ ngày 01/7/2004 (ngày Luật Đất đai năm 2003 do Quốc hội ban hành có hiệu lực thi hành) thì hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở từ trước ngày 15/10/1993 nay được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thì khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không phải nộp tiền SDĐ (nội dung này trong đơn thư ông hiểu phải nộp 20% tiền sử dụng đất là không đúng). Việc quy định không nộp tiền SDĐ này là theo quy định của Luật Đất đai năm 2003 do các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu thông qua.

Như vậy, tùy theo từng thời gian mà Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành mà nhà nước quy định hoặc sửa đổi các chính sách về đất dai theo đúng pháp luật, trong đó có chính sách thu tiền SDĐ cho phù hợp với thực tế. Vì vậy, trường hợp người SDĐ thuộc các quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 50 Luật Đất đai mà đã nộp tiền SDĐ từ sau Luật đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành (01/7/2004) thì được hoàn trả lại số tiền SDĐ đã nộp; trường hợp người sử dụng đất đã nộp đủ số tiền SDĐ từ trước ngày Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành (01/7/2004) thì nay không được truy hoàn lại số tiền SDĐ đã nộp là đúng với các quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Quảng Trị;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3292/TCT-TS ngày 22/09/2005 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.519

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.172.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!