Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3291/TCT-CS năm 2017 về lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3291/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Hoàng Thị Hà Giang
Ngày ban hành: 25/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3291/TCT-CS
V/v lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH phát triển Tây Bắc
(Địa chỉ: Km10, đường Lê Duẩn, tổ 5, phường Chiềng Sinh, TP Sơn La, tỉnh Sơn La)

Trả lời công văn số 04/CT/PTTB ngày 18/5/2017 của Công ty TNHH phát triển Tây Bắc về lệ phí trước bạ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 12/5/2017 Cục Thuế tỉnh Sơn La đã có công văn số 528/CT-TTHT trả lời Công ty TNHH phát triển Tây Bắc về lệ phí trước bạ. Nội dung trả lời của Cục Thuế tỉnh Sơn La tại công văn nêu trên đã đảm bảo đúng theo quy định tại Thông tư số 301/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH phát triển Tây Bắc biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên
- Phó TCTr. Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Cục Thuế tỉnh Sơn La;
- Vụ CST-BTC;

- Vụ PC-TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ
CHÍNH SÁCH

PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Hà Giang

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3291/TCT-CS năm 2017 về lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


737

DMCA.com Protection Status
IP: 34.237.138.69