Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3290/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lỗ Thị Nhụ
Ngày ban hành: 14/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3290/TCHQ-TXNK
V/v hỗ trợ người nộp thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;
- Công ty TNHH TM&DV Châu Đức.
(Thôn Sông Xoài 3, Xã Láng Hớn, H. Châu Đức, BR - Vũng Tàu)

 

Trả lời công văn số 03/TTr-CĐ ngày 10/6/2013 của Công ty TNHH TM&DV Châu Đức về việc hỗ trợ người nộp thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo phản ánh của công ty TNHH TM&DV Châu Đức thì Công ty đã nộp thuế cho tờ khai 7991/NKD01 ngày 18/01/2012 số tiền: 26.104.333 đồng (bản sao và giấy nộp tiền Công ty gửi kèm). Nếu đúng như Công ty đã trình bày thì thực tế Công ty đã nộp thuế, nhưng trên hệ thống kế toán thuế (KTT559) vẫn còn treo nợ thuế. Để xử lý vấn đề trên, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra lại vấn đề Công ty nêu và xử lý theo quy định.

(Xin gửi kèm bản phôtô công văn kiến nghị và chứng từ nộp tiền do Công ty gửi)

Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH TM&DV Châu Đức biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Cục CNTT & TKHQ (P/hợp);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3290/TCHQ-TXNK ngày 14/06/2013 hỗ trợ người nộp thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.760

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.225.8