Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 3289/TCT-QLN sử dụng hóa đơn bán lẻ cho từng lần bán sản phẩm 2015

Số hiệu: 3289/TCT-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phi Vân Tuấn
Ngày ban hành: 14/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3289/TCT-QLN
V/v sử dụng hóa đơn bán lẻ cho từng lần bán sản phẩm của Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2909/UBND-KTTH ngày 03/7/2015 về việc cung cấp hóa đơn lẻ cho từng lần bán sản phẩm của Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu và công văn số 104/BC-UBND ngày 22/7/2015 báo cáo về việc quản lý thuế đối với Công ty TNHH vàng Phước Sơn và Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu của UBND tỉnh Quảng Nam. Sau khi xin ý kiến Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Đ tháo gỡ khó khăn cho Công ty, tạo điều kiện thanh toán tiền lương cho người lao động, đồng thời, hỗ trợ Công ty thực hiện nghĩa vụ với NSNN, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam sẽ thông báo từng hóa đơn có giá trị sử dụng cho Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu:

1. Trách nhiệm của Công ty

Lập văn bản cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với phát sinh cho từng lần bán hàng; xác định số tiền thuế nợ đến thời điểm 31/7/2015 sẽ nộp cho mỗi lần xuất hóa đơn và thời hạn cuối cùng nộp hết số tiền thuế nợ này mà được sự chấp thuận của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam.

2. Trách nhiệm của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam

- Giám sát tiến độ thực hiện nghĩa vụ với NSNN theo đúng cam kết của Công ty.

- Thực hiện thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng ngay thời điểm Công ty vi phạm cam kết.

Tổng cục Thuế trả lời để UBND tỉnh Quảng Nam được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Tổng cục tr
ưởng (để báo cáo);
- Cục Thuế t
nh Quảng Nam (để thực hiện);
- Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu (630 Ngô Quyền, Sơn Trà, TP Đà N
ng);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, QLN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3289/TCT-QLN ngày 14/08/2015 về sử dụng hóa đơn bán lẻ cho từng lần bán sản phẩm của Công ty Trách nhiệm hữu hạn khai thác vàng Bồng Miêu do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.683

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!