Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3280/TCT-KK năm 2017 về đề nghị giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3280/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Đại Trí
Ngày ban hành: 24/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3280/TCT-KK
V/v đề nghị giải quyết hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV ATTP Captial
(Đ/c: Thôn 3 Thanh Nhất, Cẩm Thanh, xã Cẩm Thanh, Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam)

Tổng cục Thuế nhận được Công văn sổ 5957/VPCP-ĐMDN ngày 08/6/2017 của Văn phòng Chính phủ chuyển đơn kiến nghị của ông Trần Anh Tuấn về việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho Công ty TNHH MTV ATTP Capital; sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất “.

- Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo; trường hợp lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc sau ít nhất bốn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết mà vẫn còn số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế“.

Công ty TNHH MTV ATTP Capital được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4001031304 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp ngày 08/7/2015, ngành nghề kinh doanh: hoạt động tư vấn quản lý. Công ty thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào của hoạt động kinh doanh theo mẫu 01/GTGT từ quý 3/2015. Trong kỳ đề nghị hoàn (từ quý 3/2015 đến quý 2/2016) Công ty TNHH MTV ATTP Capital phát sinh tổng số thuế giá trị gia tăng hàng hóa dịch vụ mua vào: 86.070.908 đồng (chủ yếu là thuế giá trị gia tăng mua ô tô số tiền thuế 83.272.727 đồng); từ quý 3/2015 đến quý 1/2016 Công ty không phát sinh doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra; trong khi quý 2/2016 Công ty phát sinh doanh thu với số tiền: 186.063.560 đồng (doanh thu xuất khẩu dịch vụ tư vấn quản lý sang Singapore (Hoạt động tư vấn quản lý thuộc trường hợp không phải mở tờ khai hải quan khi xuất khẩu). Ngoài ra, từ quý 3/2016 đến quý 1/2017 Công ty cũng không phát sinh doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra.

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 14, Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, hồ sơ, tài liệu của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam thì chưa có cơ sở xem xét hoàn thuế đối với thuế giá trị gia tăng đầu vào (chủ yếu là thuế giá trị gia tăng mua ô tô số tiền thuế 83.272.727 đồng) phục vụ xuất khẩu hoạt động tư vấn quản lý sang Singgapore của Công ty TNHH MTV ATTP Capital.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH MTV ATTP Captial được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (Vụ ĐMDN);
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (để đăng Cổng TTĐT CP);
- Vụ CST, PC (BTC);
- Vụ PC, CS (TCT);
- Cục Thuế tỉnh Quảng Nam;

- Lưu: VT, KK3b.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3280/TCT-KK năm 2017 về đề nghị giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


149
DMCA.com Protection Status

IP: 52.90.59.110