Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3278/TCT-CS về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3278/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 13/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3278/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2011

 

Kính gửi: Cục thuế Cà Mau.

Trả lời Công văn số 520/CT-TTrT ngày 23/5/2011 và Công văn số 689/CT-TTrT ngày 22/06/2011 của Cục thuế tỉnh Cà Mau đề nghị hướng dẫn chính sách thuế TNDN đối với trường hợp của Công ty TNHH CBTS Minh Quí, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 4.2, 4.3, Mục III, Phần A Thông tư số 117/2005/TT-BTC ngày 19/12/2005 của Bộ Tài chính thì các bên được coi là “có quan hệ liên kết” (sau đây được gọi chung là “các bên liên kết”) khi:

“4.2. Các bên trực tiếp hay gián tiếp cùng chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư dưới mọi hình thức của một bên khác.

4.3. Các bên cùng tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư dưới mọi hình thức vào một bên khác.

a) Một cơ sở kinh doanh nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 20% vốn cổ phần hoặc tổng tài sản của cơ sở kinh doanh kia;”

Theo đó, Công ty CP THS Minh Phú nắm giữ 97,5% phần vốn góp vào Công ty TNHH CBTS Minh Quí (theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty TNHH có hai thành viên trở lên số 6102000008 ngày 5/6/2006); Công ty TNHH CBTS Minh Quí và Công ty Mseafood tại Mỹ cùng thuộc tập đoàn Công ty CP THS Minh Phú, nếu cùng gián tiếp hay trực tiếp chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư dưới mọi hình thức của một bên khác thì Công ty TNHH CBTS Minh Quí, Công ty CP THS Minh Phú và Công ty Mseafood tại Mỹ là các bên có quan hệ liên kết. Giao dịch giữa Công ty TNHH CBTS Minh Quí với Công ty CP THS Minh Phú và Công ty Mseafood tại Mỹ là giao dịch liên kết và chịu sự điều chỉnh theo các quy định tại Thông tư số 117/2005/TT-BTC ngày 19/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết. Vì vậy, “giá sản phẩm trong giao dịch liên kết quy định tại Thông tư này được xác định theo giá thị trường trên cơ sở so sánh tính tương đương giữa giao dịch liên kết với giao dịch độc lập” (theo Phần B Thông tư số 117/2005/TT-BTC).

Điểm 2.2 Phần C Thông tư số 117/2005/TT-BTC quy định về trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan thuế bao gồm:

“2.2. Ấn định mức giá được sử dụng để kê khai tính thuế, ấn định thu nhập chịu thuế hoặc số thuế thu nhập phải nộp (được gọi chung là “ấn định thuế”) đối với cơ sở kinh doanh có giao dịch liên kết trong các trường hợp sau:

d) Cơ quan thuế nghi ngờ cơ sở kinh doanh không áp dụng hoặc cố tình áp dụng không đúng các quy định tại Thông tư này…”

Do đó, khi cơ quan thuế nghi ngờ cơ sở kinh doanh không áp dụng đúng các quy định tại Thông tư số 117/2005/TT-BTC hoặc có các dữ liệu và tài liệu để chứng minh cho việc kê khai, hạch toán giá thị trường đối với giao dịch liên kết của Công ty TNHH CBTS Minh Quí là chưa phù hợp thì Cơ quan thuế có quyền ấn định mức giá được sử dụng để kê khai tính thuế, ấn định thu nhập chịu thuế hoặc số thuế thu nhập phải nộp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế Cà Mau được biết, đề nghị Cục Thuế kiểm tra thực tế đáp ứng của các Công ty từ đó có hướng dẫn thực hiện đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3278/TCT-CS về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.522

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.177.17