Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3276/TCT-DNL về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động mua, bán nợ và doanh thu nội bộ trong việc tính tỷ lệ thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3276/TCT-DNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 26/08/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3276/TCT-DNL
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2010

 

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Trả lời Công văn số 932/NHNT.KTTC ngày 08/7/2010 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) về chính sách thuế GTGT với hoạt động mua, bán nợ và doanh thu nội bộ trong việc tính tỷ lệ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế GTGT đối với hoạt động bán nợ.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3048/TCT-CS ngày 13/8/2010 trả lời Cục thuế tỉnh An Giang. Theo đó, hoạt động mua, bán nợ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Khi thu tiền bán nợ, Ngân hàng xuất hóa đơn cho bên mua nợ, trên hóa đơn ghi rõ là hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT.

2. Về Khoản doanh thu nội bộ khi tính tỷ lệ phân bổ để xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.

Điểm c.2, Mục III Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ theo tỷ lệ (%) giữa doanh số chịu thuế giá trị gia tăng so với tổng doanh số của hàng hóa, dịch vụ bán ra.

VCB là đơn vị có nhiều chi nhánh hạch toán phụ thuộc đóng trên địa bàn các tỉnh trên cả nước đã thực hiện tính, quyết toán và nộp thuế tại địa phương nơi có trụ sở chi nhánh. Việc tính và nộp thuế GTGT đối với từng chi nhánh của VCB là độc lập. Trường hợp ngân hàng có doanh thu nội bộ khi thực hiện giao dịch gửi, vay giữa chi nhánh và Hội sở chính thì doanh thu này được hạch toán theo các quy định về kế toán hiện hành. Doanh thu nội bộ của ngân hàng chi là để ngân hàng theo dõi trong nội bộ giữa hội sở với chi nhánh và giữa các chi nhánh của ngân hàng nhằm xác định hiệu quả hoạt động từng đơn vị phụ thuộc không phải là doanh thu thu được từ khách hàng để tính tỷ lệ phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ không bao gồm doanh thu về thu lãi cho vay nội bộ.

3. Liên quan đến vấn đề thuế GTGT khi chuyển ngoại tệ nội bộ giữa hội sở với các chi nhánh và giữa các chi nhánh với nhau.

Khi chuyển ngoại tệ nội bộ giữa hội sở với các chi nhánh và giữa các chi nhánh với nhau, kế toán ngân hàng quy đổi ra VNĐ để ghi cho doanh thu nội bộ. Như vậy, thực tế ngoại tệ vẫn nằm trong hệ thống của ngân hàng và không làm ảnh hưởng đến doanh thu của toàn hệ thống. Vì vậy, khi chuyển ngoại tệ nội bộ thì không thu thuế GTGT mà chỉ thu khi bán ngoại tệ này cho khách hàng.

Tổng cục Thuế trả lời để Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ TC-NH, Chính sách thuế (BTC);
- Vụ KK-KTT, Chính sách, PC;
- Cục thuế các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, DNL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3276/TCT-DNL về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động mua, bán nợ và doanh thu nội bộ trong việc tính tỷ lệ thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.951

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.76.39