Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3273/TCT-QLN về việc kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3273/TCT-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 14/08/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 3273/TCT-QLN
V/v Kê khai, khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 05/TT-CV06 ngày 17/10/2006 của Công ty TNHH nông lâm thủy sản Trường Thành và công văn số 302/CCT-DN2 ngày 6/4/2007 của Chi cục Thuế quận Bình Thạnh về việc kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT). Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính đã có Công văn số 340/BTC-TCT ngày 10/1/2006 về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT). Nội dung công văn nêu rõ: Cục Thuế kiểm tra xem xét cụ thể nếu các đơn vị đã kê khai đủ thuế đầu ra, chấp hành đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế cho Ngân sách nhà nước và các đơn vị bán hàng đã kê khai nộp thuế (hoặc có biên lai thu thuế của cơ quan Hải quan) nhưng vì lý do khách quan nên chưa kê khai đúng thời hạn quy định dẫn đến không được khấu trừ thuế đầu vào thì Cục thuế có văn bản báo cáo về Bộ Tài chính để tổng hợp xem xét xử lý cụ thể.

Trường hợp của Công ty TNHH nông lâm thủy sản Trường Thành giải trình do thiếu hiểu biết nên không kê khai kịp thời thuế GTGT đầu vào của biên lai thu thuế GTGT lô hàng xuất khẩu bị trả lại (chứng từ nộp thuế số 001028 EX/03-B ngày 14/11/2005 với số tiền là 60.210.505 đồng); xét nguyên nhân Công ty giải trình không do khách quan và chứng từ nộp thuế GTGT từ ngày 14/11/2005 đến nay đã qua kỳ quyết toán thuế (năm 2005 và 2006) nên Công ty không thuộc đối tượng được kê khai khấu trừ thuế GTGT của chứng từ kê khai chậm nói trên, số thuế GTGT này Công ty hạch toán vào chi phí kinh doanh.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty TNHH nông lâm thủy sản Trường Thành;
- Chi cục Thuế Quận Bình Thạnh;
- Lưu: VT, QLN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3273/TCT-QLN về việc kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.161
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37